Start Over


[За професионалната квалификацията на електротехниците изграждащи електрическитр инсталации в града].
При съкращенито на персонала в общината се съкрати Лозарното отделение.
Срока за доброволно издължаване към общината.
Благотворителния комитет `Всях Скорбящих Радост`.
Съобщава се за подаване на декларации.
Комисия по Т. П. С.
Изплащането на всички видове пенсии ще започне.
Съобщава се на избирателите от гр. Варна за провеждане на избори за Варненска Градска Община и Окръжен Съвет.
Съобщава се, че общината ремонтира мелницата си.
Предприето е от санитарното отделение дезинфекциране на училищата.
От Министреството на Земеделието е изпратено писмо във връзка със запазване границите на земеделските имоти.
Предстоящо изложение на кмета Н. Попов за германските курорти.
Народни четения.
Наследствена военно-инвалидна пенсия за убити деца във войните.
Удостоверения за списъците относно трудовата повинност.
Насочени общински търгове.
Общински съвет решава за помощи на бедните.
Решение за пенсионерските пенсии.
Покриването на новия театър възложено на корабостроителното д-во във Варна.
Издръжката на деца от Варна.
Статистика от общинския майчин дом.
Продажба на картички от Аладжа манастир.
Въпросът за претенциите на гърците върху някои църкви във Варна.
Преговорите между общината и популярната банка за сключване на 5 милионен заем приключени.
Постъпления в Археологическия музей през м. март.
Изплащане на пенсиите за второто тримесечие.
Съюзът на учителите в Чехословакия открива лятна колония във Варна.
Г-жа Пунчахараш организира колонията.
Данни за лекувани лица в противобясната станция.
Комисията при Министерството на вътрешните работи натоварена да изработи правилник за закона за градските и селските общини.
Информация за паспортите на българските и чужди граждани при излизането им от страната.
Статистика от Майчин дом - Варна.
Реклама на курорта Варна в Прага.
Оценката на отчуждени имоти.
Цени на брашното и хляба.
Редакцията честити Великден.
Министърът на земеделието и Държавните имоти изказва похвала на варненския кмет Я. Мустаков.
Тая година великденския панаир ще бъде на петъчния пазар.
Варненското общинско управление съоб­щава, че на анонимни писма до общината не ще се дава ход.
Съгласно заповед на кмета пенсионните книжки, да се завеврят от Началника на административно-гражданското отделение.
На 6 т. м. пристигна м-ра на благоус­тройството г. инж. Сп. Ганевъ.
Народното събрание и бюджетопроекта за 1918 г.
Издигнат паметник на падналите за свободата на Добруджа в Гречи.
Влоговете в Народната банка.
Камбиалният курс на БНБ.
Изменения в закона за военно-инвалидните пенсии.
Реквизицията.,По колонизацията.
Работническите заплати.
За захарното цвекло.
Списание `Българка`.
Кинематографически представления в Бабадаг.
Календар `Свободна Добруджа`.
Молебен по случай рождения ден на германския император.
Обезщетение по градобитнината.
Доставка на земеделски уреди.
Баланс на Б. Н. Банка.
Постъпване във военното сиропиталище.
Пенсионният фонд.
Нововъведение в счетоводството.
Курс на Б. Н. Банка.
Курсът на ценните книжа.
Благодарността на добруджанците.
Пенсиите по изборните учреждения.
Благодарност за дарение от фонд `Добруджа`.
За сираците.
Фондът за сираците.
М-р Тончев в София.
Студенти в медицинския факултет.
Мито върху изнесения тютюн.
Сгради за медицинския факултет.
`Слънчоглед` - книга от Ив. Кюмюрджиев.
Почина Димитър Ризов.
Съболезнования до г-жа Ризова.
Детска забава в Тулча.
Преимуществата на съкровищните бонове.
Откраднатите банкноти издирени.
За пенсиите.
Периметри за каменни въглища.
Съобщенията по Дунава.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Вестник Варненски инвалид
 Време
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Економистъ
 Земледелска победа
 Известник
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Нова България
 Ново единство
 Обнова
 Педагогическа практика
 Ратник
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Славянин
 Търговски фар
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Социално подпомагане - пенсии
Резултати 145 - 153 от 171.стр.    First Page  Previous Page   17   18   19   20  
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 97, 03/04/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 149, 03/12/1927
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 153, 01/01/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 165, 24/03/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 2, 06/04/1939
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 74, 14/12/1917
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 88, 28/01/1918
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 105, 08/03/1918
Serial's cover page Хроника     
Добруджа [вестник]
бр. 127, 29/04/1918


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library