Start Over


Житното ни тържище.
Болести от лошата хигиена.
Ученици по кръчмите.
Опозицията.,В Варненски общински вестник.
Реч на Кръстьо Раковски.
Една заслужена почит.
Посетителите на шантана.
За сведение от окръжния училищен инспектор.
[Психонаучен сеанс в Летния Общински Театър].
Издадена е заповед от Общин. Управление.
В Месемврия се устрои увеселение от Народния Морски Сговор.
Граждани се оплакват.
Вчера се закриха изложбите на художника Милен Сакъзов.
Жилищната комисия.
Артистите г-н Кръстю Сарафов и г-жа Стойчева постъпват в Русенския театър.
Наскоро ще излезе от печат сбирката `Самички`.
Вчера в Е.-Джумая е изгоряла газоженната мелница на Бр. Абаджи Маринови.
Социал-демократическата партия ще има събрание в клуба.
Събранието на `Дома на изкуството` се отлага.
Сп. `Модерно Искуство`.
Заловен и арестуван бившия секретар на общинското управление.
Притурката на в. `Северна поща` ще излиза редовно всяка неделя.
Злонамерени лица са пуснали слух за вестника.
Питиепродавницата на Христо Николов.
Житна борса.
Рибна борса.
Спорт и туризъм.
Управлението на Машинното училище.
[Благотворителност].,Главната улица `Цар Борис`.
Театър `Стела`.
Градоначалството известява за изнудвания на граждани.
Притежателите на инсталации да се снабдят с електромери.
По улица `6-и Септември`.
Протоколно решение на градската окол. комисия за бежанците.
Отпуснат 4 милиона лева държавен кредит на бежанците.
Известния българо-руски артист-хуморист г. Сергей Бертиниев в Общинския Летен Театър.
Членовете на Младежката група при Национал-Либералната Партия.
Градоначалството.
Редакционно съобщение.
Добруджанския пансион.
Наскоро ще излезе сп. `Спорт` бр. II.
Група граждани възнамеряват да образуват ново туристичско дружество.
Социалистическото дружество `Георги Плеханов`.
Царя поздрави опълченците вчера на парада им.
Софийската чехословашка легация.
Издадена е заповед от М-вото на железниците.
Социал-демократическата организация ще има организационно събрание.
Българския Народен Морски Сговор ще даде традиционното си градинско увеселение.
Новия сп. клуб `Ориентал`.
Театър `Ранков`.
В Видин се е разпространила скарлатина.
Пристигнали в Цариград от България 210 тона жито.
Концерта на проф. Саша Попов.
Спорт и туризъм.
Назначен е г. Б. Сакъзов за инспектор на Варн. Т.-Индустриална Камара.
Избрани са представители на радикалната партия в окол. бюро на `Д. Сговор`.
Назначените лектори при Ср. Т. У-ще.
По случай патронния празник на д-вото на запасното офицерство ще се отслужи панахида.
Дал си е оставката лектора при В. Т. У-ще г. Д-р Карамихайлов.
Писмените изпити при В. Т. У-ще са насрочени.
Излезе от печат сп. `Модерно Изкуство`.
Морския Народен Сговор устройва за членовете си екскурзия.
В Провадийска околия са запазени много периметри за каменна сол.
В театър `К. Ранков` младежкото македонско д-во `Бр. Миладинови` представи пиеса.
Получи се в редакцията.
Жилищната комисия е раздавала квартири без да уведоми законните пълномощници.
Кино `Лада`.
Варн. Оперо-оперетен театър.
Опровержение на съобщение от в. `Варненска поща`.
Разрешават се частните градски и междуградски разговори от 8 до 18 часа.
В столицата започва новия всекидневен вестник `Борба`.
[Назначения].,Временните летни станции.
В село Хайдар е открита телефонопощенска станция.
В скоро време ще се предприеме планиране на кварталите, които още не са урегулирани.
Учебните занятия в мъжката гимназия още не са почнати.
Театър и събрания.
Всенощно бдение в църквата `Св. Възнесение`.
Родителско-учителска среща при девическата гимназия.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Българска младеж
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджанско слово
 Земледелска победа
 Известник
 Куриер
 Народна воля
 Народна самозащита
 Наставник за учители и родители
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Прелом
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сила
 Търговско-промишлена защита
 Училищна практика
 Христианский свят
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1889 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Училища - организация и управление
Резултати 154 - 162 от 167.стр.    First Page  Previous Page   18   19  
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [вестник]
бр. 35, 17/09/1906
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 54, 13/08/1923
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 57, 16/08/1923
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 65, 27/08/1923
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 81, 18/09/1923
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [вестник]
бр. 82, 21/09/1923
Serial's cover page Ценни окръжни     
Педагогическа практика [списание]
бр. 1, 01/09/1942
Serial's cover page Частен Добруджански Ученически ...     
Добруджанско слово [вестник]
бр. 135, 09/12/1919
Serial's cover page Шуменска колона     
Варненски новини [вестник]
бр. 5459, 06/11/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library