Start Over


Относно разрешителните за `свободна практика` на корабите във Варненското пристанище.
Дневен ред и решения от извънредна сесия на Общински съвет - Варна.
Внос и износ от Освобождението до Балканската война.
Внос и износ от 1919 до 1938.
Вносът и износът през Варненското пристанище по видове, държави и година за 1934, 1935, 1936, 1937, 1938 години.
Изработва се правилник за застрояване на свободните места в пристанището.
Злоупотреба с власт и построяване на сграда на пристанището.
С указ се определят границите на пристанището.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Български техник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Варненско ехо
 Виделина
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджански глас
 Добруджанско слово
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Морска библиотека
 Морска мисъл
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна воля
 Народна самозащита
 Обнова
 Последни новини
 Работническа искра
 Ратник
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Съюзен вестник на вестниците
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Варна - пристанище
Резултати 154 - 162 от 558.стр.    First Page  Previous Page   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   Next Page  Last Page
Serial's cover page Едно обяснение     
Морски ратник [списание]
бр. 50, 01/05/1928
Serial's cover page Електрическата централа     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 147, 19/11/1927
Serial's cover page Жив товар за експорт на борда ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 352=354, 09/06/1934
Serial's cover page Животът на Варненското пристан ...     
Списание за морска търговия, морско право и борсово дело [списание]
бр. 1=2, 01/01/1940
Serial's cover page ЗАстаналият на първо място в В ...     
Морски преглед [списание]
бр. 89, 15/05/1938
Serial's cover page За Варненското пристанище     
Дневни новини [вестник]
бр. 8, 26/07/1924
Serial's cover page За `бараката`     
Варненски новини [вестник]
бр. 364, 20/12/1913
Serial's cover page За варненските пристанищни раб ...     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 711, 16/10/1925
Serial's cover page За варненското пристанище     
Варненски новини [вестник]
бр. 322, 26/06/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library