Start Over


За благосъстоянието на работниците на пристанището и отговорността на Общината.
Писмо от работниците във варненското пристанище по повод изравняване пристанищните тарифи във Варна и Бургас.
По реорганизиране информационната служба при централното тържище.
По откриване българска търговска камара в Цариград.
По отменяване нареждането за предварителното складиране и стифиране на кея на предназначените за износ стоки.
Определяне място в кея за параходите на българското параходно д-во.
По отпущане на каменни въглища на Параходното д-во от държавните мини.
По освобождаване от износно мито храната за нуждите на екипажа от параходите на Българското параходно д-во.
За цените на каменните въглища.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Виделина
 Време
 Ден
 Дневни новини
 Добруджанско слово
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Морска библиотека
 Морска мисъл
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна воля
 Народна самозащита
 Обнова
 Последни новини
 Работническа искра
 Ратник
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Варна - пристанище
Резултати 163 - 171 от 521.стр.    First Page  Previous Page   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   Next Page  Last Page
Serial's cover page За пилотажната служба във Варн ...     
Морски ратник [списание]
бр. 49, 15/04/1928
Serial's cover page За пристанището     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 12, 01/04/1928
Serial's cover page За фаровата радио-служба във В ...     
Черно море [вестник]
бр. 10, 01/04/1929
Serial's cover page Замръзналото Варненско пристан ...     
Морски сговор [списание]
бр. 3, 01/03/1929
Serial's cover page Замръзналото Варненско пристан ...     
Морски сговор [списание]
бр. 4, 01/04/1929
Serial's cover page И залъкът ли е много?     
Варненски новини [вестник]
бр. 428, 30/09/1925
Serial's cover page Из варненското пристанище     
Варненски новини [вестник]
бр. 5412, 20/09/1935
Serial's cover page Из варненското пристанище     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 14=15=16, 05/09/1938
Serial's cover page Из дейността на Варненската тъ ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 7, 01/12/1922


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library