Start Over


Относно финансово-счетоводната отчетност при потребление на фондовете за подпомагане на животновъдството в общините.
Решение на Сметната палата относно задълженията на контролните органи при извършването на ревизии върху счетоводната дейност в селските общини и училищни настоятелства.
Относно проверка на годишните общински отчети от Окръжната сметна палата в гр. Шумен.
Относно редовното събиране на данъците `интизап` и `кръвнина`.
Относно постъпленията във фонда `Постройка на Ветеринарни лечебници и амбулатории` в окръга.
Относно годишните финансови отчети на общините.
Относно злоупотреби и нередности, установени при ревизии.
Относно внасяне на сумите във фонда `Спомагателна каса на работниците по обществените предприятия` съобразно изискванията на закона за спомагателните каси и изпращане на копие в счетоводството на Министерството.
Относно медицинската документация на ветеринарните лечебници.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджанска поща
 Единство
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна сила
 Ново единство
 Обнова
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сила
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
Data Tag
  1943 год.
  1938 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Финансова ревизия и контрол
Резултати 163 - 171 от 267.стр.    First Page  Previous Page   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   Next Page  Last Page
Serial's cover page Окръжно N 1055     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 17, 20/07/1914
Serial's cover page Окръжно N 11499     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 16, 23/10/1925
Serial's cover page Окръжно N 1634     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 4, 31/07/1925
Serial's cover page Окръжно N 1834     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 19, 13/11/1925
Serial's cover page Окръжно N 23     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 36, 24/01/1929
Serial's cover page Окръжно N 2323     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 40, 30/03/1928
Serial's cover page Окръжно N 3879     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 24, 10/10/1927
Serial's cover page Окръжно N 4319     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 17, 20/07/1914
Serial's cover page Окръжно N 469     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 17, 01/08/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library