Start Over


Телеграма от житната кооперация в гр. Варна до Министерството на Обществените сгради и Дирекцията на Железниците.
Събрание в зала `Съединение` по повод издръжката на болница `Парашкева Николов`.
Лекции по земеделие във войската.
Оплакване от местен зъболекар.
Директорът на Балканска банка в София е преместен в пловдивския клон на банката.
Некоректно отношение на журналист от в. `Известник`.
Спречквания между жителите на двете девненски общини.
Обявление на Варненското Окръжно Финансово Управление за новото изменение и допълнение на закона за държавните и общински пътища.
Министърът на вътрешните работи В. Радославов на посещение в града.
Благодарствена телеграма от жителите на с. Франга за раздадените помощи.
Опровержение на информация във връзка с митинга на земеделците.
Опровержение на публикация в русенския в. `Народна дума` за броя на арестуваните по време на митинга.
Д-р Иванов е новият съдебен следовател във Варна, на мястото на подалия оставка Д. Чахларов.
Д-р Титев назначен за ординатор в градската болница.
Оплаквания на болни от персонала на болницата.
Ревизия по списъците на чиновниците.
Участие на Гимнастическо дружество `Черно море` в Събора.
Увеличаване на наема от наемодатели.
Замърсяване на улиците в IV участък.
Оплаквания на читатели в редакцията.
Конгреса на ученическите неутрални въздържателни дружества.
Заемът е уговорен.
Конференцията на кметовете и секретар-бирниците.
Състава на Варненското Околийско Бюро.
Кръчмите в с. Преселци.
Горска кооперация в с. Яйла.
Болница в с. Арнаутлар.
Двувластните имоти.
Разкрити кражби.
Предупреждение.,Арестуван мошеник.
Водоснабдяването на крайните квартали.
Училището в Сев-Севмес.
За водоснабдяването на Делиормана.
Митнишкият договор с Турция.
Турция не страда - Сърбия печели.
Реферат за гръцките пазари на г-н д-р Ив. Златаров.
Северна Българска Банка.
Нова търговска фирма в Балчик.
Забранен внос.
В Ихтиман е основана популярна банка.
Опомнювание във финансовия свят.
Общо събрание на Англо-Българското Д-во `Саркис Куюмджиян`.
От дирекцията на железниците за тарифите по линията Варна - Добрич.
Нашите месари.
Прилагането диференциалната митнишка тарифа и варненската пияца.
Хирург-Зъболекар.,Паралитичен от сифилис вчера - съвършенно здрав днес! - клиниката на д-р Балсамов.
Снабдяване на корабите с плавателни книжа.
Съюза на българските индустриалци и държавните доставки.
Конгрес на търговските камари.
Каварненски кинематограф.
Застрахователно д-во `Россия`.
Нова банкова агентура.
Състоянието на посевите в България.
Отчитането по фонда общински пътища.
Прехвърляне на общини от една в други банкови райони.
Правилник за складираните стоки в дунавските пристанища.
Издадени индустриални свидетелства.
Насърдчение на шапкарската индустрия.
Английски фабриканти гости във Варна.
Клон на Софийската банка във Варна.
Установяване правото на собственост при ипотечните заеми.
За нуждите на хартийната индустрия.
Променена фирма.
По вноса на бойните оръжия.
Освобождаване от мито медикаментите за държавните болници.
Тютюните в Турция.
За индустриалните марки.
Тазгодишната пашкулна реколта.
Стопанското положение на Турция.
Правилника за съестните продукти.
Изчерпан закон за индустриалните марки.
Нова книга.
Бубите в другите държави.
Закрит курс по модерно обущарство.
Поскъпване на земледелческите произведения в Сърбия.
Нова станция в сточното съобщение a quatre.
Закона за шосейната мрежа.
Изучаване на новите жп линии.
Годишен панаир.
Железопътната линия в Каяджик - Хасково.
Габровска депутация в София.
Подписка на акции за Керамическо д-во `Изида`.
Балканска банка.
Конгрес на розопроизводителите.
Една добра постъпка за уреждане съобщенията между Венеция и нашите пристанища на Черно и Бяло морета.
Ромънските щети на търговците.
Разширен заем за довършване зданието на търговското училище във Варна.
Издаден лихвеник.
Сомовитското наводнение.
Цените на пашкули в Италия.
Курсова разлика при навлата.
Фондова борса в София.
Добра реколта на пашкули.
Панаир в Русе.
Нова фирма.
Пренасяне на турците из Македония.
Конгрес на телеграфопощенските служащи.
Типографския курс.
Парното отопление на 9-та пехотна дивизионна болница.
Кинематограф в Попово.
Изпити във вечерното търговско училище.
Магарето на Варненския старши лекар Фарашев спечелило файтон.
Варненският старши лекар д-р Фарашев не щади нито градските интереси, нито бедно болните.
Уволняването на варненския старши лекар Д-р Фарашев.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Време
 Ден
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Здравие
 Земледелец
 Известник
 Куриер
 Медицинско списание
 Нова България
 Последни новини
 Правда
 Природен лекар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Търговски фар
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1884 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Болници
Резултати 172 - 180 от 195.стр.    First Page  Previous Page   20   21   22  
Serial's cover page Хроника     
Свободен глас [newspaper]
бр. 11, 19/03/1907
Serial's cover page Хроника     
Свободен гражданин [newspaper]
бр. 2, 11/03/1900
Serial's cover page Хроника     
Северна поща [newspaper]
бр. 3, 17/06/1923
Serial's cover page Хроника     
Сила [newspaper]
бр. 23, 25/09/1926
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 206, 26/01/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 381, 13/05/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 552, 06/05/1914
Serial's cover page Църковната болница - санаториу ...     
Последни новини [newspaper]
бр. 16, 16/07/1939
Serial's cover page [Варненският старши лекар Фара ...     
Варненски новини [newspaper]
бр. 394, 28/06/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library