Start Over


Мините в Дарданелите.
Въстанието на бурите.
Португалия моблизира.
Дебаркирането на Анверс.
Поанкаре кани белгийския крал във Франция.
Румънската неутралност.
Муниции за Сърбия.
Френски приготовления.
Автономия на Белгия.
Австрия за България.
Безработицата в Германия.
Австрийците при Краков.
Кадетите и императорът.
Останките на Карола.
Русия усилва заводите.
Ведомост на искланият добитък въ Варненската град. скотобойна за през м-ц Януарий 1895 год.
Ведомост за числото на проститутките в гр. Варна през месец Декемврий 1894 год.
Ведомост за смъртността в гр. Варна през месец януарий 1895 год.
Ведомост за числото на лечившите се въ Варнен. Град.-Общ. Болница, през месец Декемврий 1894 год.
Ведомост за лекуваните бедно-болни по домовете през м-ц Декемврий.
Годишна Ведомост на исклания добитък въ Варнен. Град. Салхана през м. 1894 година.
Ведомост за числото на проститутките в гр. Варна през месец Януарий 1895 год.
Ведомост за числото на лечившите се в Варнен. Град.-Общ. Болница, през месец Януарий 1895 год.
Ведомост за амбулаторните болни прегледвани въ Варнен. Градска болноприемница през м. Януарий 1895 год.
Сведения за ражданията и умиранията в гр. Варна през Февруарий 1895 година.
Ведомост за лекуваните бедно-болни по домовете им през м. Януарий.
Годишна ведомост за смъртността в гр. Варна през м. 1894 год.
Санитарна статистика за през 1894 година.
Ведомост за амбулаторните болни прегледвани въ Варнен. Градска болноприемница през м. Февруарий 1895 год.
Ведомост за амбулаторните билни прегледвани въ Варн. Град. Общин. болница, през цялата 1894 год.
Ведомост за числото на лечившите се въ Варненската Градско-Общинска болница през цялата 1894 год.
Ведомост за лекуваните бедно-болни в домовете им в гр. Варна, през цялата 1894 год.
Ведомост за числото на проститутките в гр. Варна през месец Февруарий 1895 год.
За противобесния отдел на станцията.
Призив за официално въвеждане на природолечението в българските болници.
Военната болница в Варна търси бръснар.
Варненското просветно д-во.
Очаква се да пристигнат на варненското пристанище.
Печатница `Новини` търси работници.
Вчера се завърна околийския управител Б. Желев.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Време
 Ден
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Здравие
 Земледелец
 Известник
 Куриер
 Медицинско списание
 Нова България
 Последни новини
 Правда
 Природен лекар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Търговски фар
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1884 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Болници
Резултати 181 - 189 от 195.стр.    First Page  Previous Page   21   22  
Serial's cover page [Външни новини]     
Варненски новини [вестник]
бр. 417, 04/10/1914
Serial's cover page [Данни за здравеопазването в г ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 6=7, 11/02/1895
Serial's cover page [Данни за здравеопазването в г ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 10=11, 11/03/1895
Serial's cover page [Данни за здравеопазването в г ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 13=14, 08/04/1895
Serial's cover page [За намерените предмети в каса ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 88, 22/12/1923
Serial's cover page [Известие] N 496     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 10, 08/07/1926
Serial's cover page [Изменения на Правилника за Ад ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 7, 26/02/1898
Serial's cover page [Използвайте връзките си с упр ...     
Природен лекар [списание]
бр. 3, 01/11/1940
Serial's cover page [Кратки новини]     
Варненски новини [вестник]
бр. 5607, 02/04/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library