Start Over


Занаятчийски съвет.
Ревизия на облаганията.
За селския кредит.
Бояджийска кооперация - Шумен.
Кооперативен музей.
Из международния конгрес на средните съсловия.
Откриване приюти за възрастни и деца във Варна.
Работите около пазарния площад.
Нови курортни проспекти.
Два камиона за смет.
Предстоящите търгове за общинските приходи.
Санкции за данъкоплатници, които не са изплатили патента си за първото полугодие на текущата година.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Земледелска победа
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска защита
 Ново единство
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1905 год.
  1897 год.
  1894 год.
Съответствия за:  Данъчна ревизия и контрол
Резултати 19 - 27 от 83.стр.    First Page  Previous Page   3   4   5   6   7   8   9   10  
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 50, 26/09/1924
Serial's cover page Из Варненската община     
Варненски новини [вестник]
бр. 5450, 28/10/1935
Serial's cover page Изплащане на патента     
Варненски новини [вестник]
бр. 3920, 14/05/1935
Serial's cover page Италия претърсва съветските па ...     
Добруджански глас [вестник]
бр. 224, 10/12/1936
Serial's cover page Каква сума е злоупотребил каси ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5822, 04/11/1936
Serial's cover page Какво става в селата     
Ново единство [вестник]
бр. 329, 03/08/1934
Serial's cover page Кой трябва да подава деклараци ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1=2, 15/03/1938
Serial's cover page Конференцията на бирниците във ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3883, 06/04/1935
Serial's cover page Кочанни разписки за получавани ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1=2, 15/03/1938


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library