Start Over


Банкета на Софийското Търговско Дружество.
Международна изложба по оризарството.
Доставка на вагони и локомотиви.
Правилника за държавните дългове.
По манифестите за колети, пристигнали с параходи.
Освобождаване без мито на стъклата за мастило.
Министър Хр. Тодоров и занаятчийското образование.
По превозването на солта.
Вписването в товарните писма номерата на вагоните и вписването в товарните листове прибавените стоки.
Нередовности в пощата.
Варненското акционерно пивоварно дружество.
Субсидирани дружества.
Износ на храни.
Снабдяване на корабите с плавателни книжа.
Съюза на българските индустриалци и държавните доставки.
Конгрес на търговските камари.
Каварненски кинематограф.
Застрахователно д-во `Россия`.
Нова банкова агентура.
Състоянието на посевите в България.
Отчитането по фонда общински пътища.
Прехвърляне на общини от една в други банкови райони.
Правилник за складираните стоки в дунавските пристанища.
Издадени индустриални свидетелства.
Насърдчение на шапкарската индустрия.
Английски фабриканти гости във Варна.
Клон на Софийската банка във Варна.
Установяване правото на собственост при ипотечните заеми.
За нуждите на хартийната индустрия.
Променена фирма.
По вноса на бойните оръжия.
Освобождаване от мито медикаментите за държавните болници.
Тютюните в Турция.
За индустриалните марки.
Тазгодишната пашкулна реколта.
Стопанското положение на Турция.
Правилника за съестните продукти.
Изчерпан закон за индустриалните марки.
Нова книга.
Бубите в другите държави.
Закрит курс по модерно обущарство.
Поскъпване на земледелческите произведения в Сърбия.
Нова станция в сточното съобщение a quatre.
Закона за шосейната мрежа.
Изучаване на новите жп линии.
Годишен панаир.
Железопътната линия в Каяджик - Хасково.
Икономическото опознаване между Германия и балканските държави.
Лични.,Нужен е телефон Варна - Кюстенджа.
Насърдчение на предачната индустрия.
Занаятчийска изложба.
Правилник и такси за електрическата енергия.
Преобразувана фирма.
Акционерна банка `Напредък` - Плевен.
Изучаване железарските училища в странство.
Стачката при варненското пристанище.
Публикуван правилник от закона за благоустройството на населените места в България.
Акционерно спестовно д-во `Взаимност` - Шумен.
Товарене и разтоварване бургаското пристанище.
Търгове по риболовството.
Издадено индустриално свидетелство.
Безмитен внос на материали.
Маркиране на златните и сребърни материали.
Балканско параходно дружество.
Безмитен внос на камилската вълна.
Курс по цветарство и шапкарство във Варна.
Към нашите абонати.
Търгът за ботушите.
Ревизия на индустриалните заведения в столицата.
Поправка на столичната тарифа.
По митничното облагане на медикаментите.
Правилника за уредбата на главната дирекция на статистиката.
По получаването на правителствената кореспонденция.
Нови пътни листове по железниците.
Пощенската спестовна каса.
Града Варна в картини.
Немарливи чиновници.
Кавалер на `Италианската Корона`.
За старозагрския клон на Б.Н.Банка.
Около дейността на земледелческите администратори.
Отпуските в Народната банка.
За в. `Балканско Тържище`.
Вечерно търговско училище във Варна.
Облагането с данък овцете и козите.
М-р Д. Христов и българската индустрия.
Фондът за подобрение на скотовъдството.
Пашкулното тържище.
Окръжните постоянни комисии и модерното земледелие.
Да плащат ли сергийно право търговските агенти.
Д-во `Нафта`.
Бюджетът по контролата на мерките и теглилките.
Разместване на банкови чиновници.
Маркирането на стъклените мерки.
Новите крини.
Комисията по проучването на тъкачеството.
Около вноса на бутилките.
Правилник за движението на автомобилите във Варненския окръг.
Бургаска житна борса.
Търговската фирма Стефан Обрейков разширява търговията си.
Опитни станции по розовата култура.
Лични.,Констатирани нередовности по контролните бюра.
Нова фирма в Бургас.
Проверка на кантарите по гарите.
За нуждите на винарите.
По безмитното внасяне на материали.
Службата за укрепяване пороищата.
Параходните агенции - бирници.
Помещението на варненската борса.
Индустриалната железница в Шумен.
За работнишкия фонд.
`Паркетита` от Русе.
За градския хотел.
Гаранциите на чуждите дружества.
Варненската борса държавна.
Преобразувана фирма.
Търг за работа по хангарите на пристанищата във Варна и Бургас.
Изплащането на г. Т. Алексиев.
Митинг.,Реколтата в Раховско и БелоСлатинско.
Лични.,По износа на брашна.
Конкурс по градинарството и лозарството в Лясковец.
Прехвърлена концесия.
Концесия за каменовъглищно производство.
Правилника за прилагане закона за лова е обнародван в `Държавен вестник`.
Розовото масло и продажбата му.
Наново борсов член.
Вноса на преждите.
Линията Бойчиновци - Фердинанд.
И софийските търговци протестират.
Вестниците ще бъдат бойкотирани.
Шивашка кооперация във Варна.
Осведомеността на варненската полиция.
Дирекцията на железниците.
Д-во `Гранитоид` - София.
Държавно професионално училище в Пловдив.
Нов адвокат в Пловдив.
Пренасянето на храните.
Чист от холера е град Витебск, Русия.
Лични.,Правилник за кринното право.
Изпити за майстори и калфи.
Французки вина на нашия пазар.
Пазар за породист едър добитък.
За пътищата.
За митото 100 на 100.
Ще се изселват от Солун.
Руски капитали в България.
Русенската търговско-индустриална камара.
Параходите по Дунава.
Постъпленията в митниците.
Книжнина.,Митниците в новите земи.
Невярно съобщение за новооткрита жп линия.
Навигацията по Дунава.
Пратките до консулите.
Бъдащата роля на БНБ.
Производството на мина `Перник`.
Търговията в Южна България.
Съобщение от Скопие.
Допълнение към търговски правилник.
Дружество `Восток`.
Транспортите на каменни въглища.
За II житарски конгрес.
Конференция в дирекцията на железниците.
Правилник за пристанищата.
Имот в продажба.
Новите влакове.
Прехвърлено индустриално свидетелство.
Нова станция в тарифата a quatre.
За намерените разлики в качеството и количеството на стоките.
За Тутракан и Силистра.
Друго онеправдание за бургасци.
Нова фирма в Стралджа.
Пренасяне колети по железниците.
Моруна 178 килограма.
По облагането на стоките.
Изложба на разплодници.
Втори екземпляри индустриални свидетелства.
По пресмятане такса за пречистване.
Допълва се изключителната тарифа N 19.
Несъстоятелности.,Новото разписание на влаковете.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Вестник Варненски инвалид
 Време
 Дневни новини
 Добруджанска поща
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна самозащита
 Нова България
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Правилници - приети до 1944 г.
Резултати 181 - 189 от 202.стр.    First Page  Previous Page   21   22   23  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 379, 08/05/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 381, 13/05/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 408, 03/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 412, 10/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 418, 20/07/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 426, 05/08/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 446, 13/09/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 453, 14/02/1913
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 531, 19/03/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library