Start Over


За търговците на добитък.
Петролна концесия в новите земи.
Индустриални области в новите земи.
Правилник за преносната служба във Варненското пристанище.
Законопроект за общинските налози.
Варненската стокова борса.
Класната лотария.
Движението на параходите в Бургаското пристанище.
Забранения износ.
Телеграфно и пощенско съобщение с Добруджа.
По Борущенската линия.
Изборите за търговските камари.
Изработен правилник.
За пушачите.
Венчавка.,Забранен износ.
Мелничарски конгрес.
Списъците за изборите на камарите.
Скотовъдни изложби.
Модната търговия шокира националното честолюбие.
Облагане със статистическо право износния добитък.
Държавна коневъдна изложба.
Телефон на гара Каспичан.
Кооперациите напускат съюза си.
Нова книга - `Обновлението на България и новата директива на нашата социална политика`.
Тегленията на класната лотария.
Удвояване на вестника от следващия брой.
Допълнение в Правилника на Варненската стокова борса.
Конвенцията между България и Румъния.
Нов правилник за Б.Н.Б.
Добитъка във Варна през април.
Търгове с тайна конкуренция във окръжните финансови управления.
Конференция на тютюнофабрикантите.
Панаир в с. Крушовене.
Печатарските работници в Шумен.
Писмо от Бургас.
Курсове по технически предмети в Свищов.
Признати права на общи и специални облаги.
Основана е във Варна Трудова Банка `Командитно Д-во М. Неделчев и Сие`.
Винарите се оплакват.
Сезонни годишни тържища.
Как заблуждават.
Нов избор на членове за Софийската търговска камара.
Правилник за технически курсове.
Държавно парично възнаграждение на Българското търговско параходно дружество.
Образуване на воден синдикат за излозването на р. Камчия.
Взаимоотношенията на търговците с железниците.
заверяване на спестовните книжки.
Тютюните закупени от Австрия.
Обмитяване на платовете.
Механо-технически вечерен и неделен курс.
Декларации за общия доход.
Идея за ново българско параходно дружество.
Въпрос към ректора - г. Календжиев.
Разсадника за овощия в Трявна ще се премести в Дряново.
Издадени патенти за изобретения на български изобретатели.
Кожарско Акционерно Д-во `Пенчо К. Бонев`.
Признати права на общи облаги.
Курса на митата.
Искане на Варн. търг. камара.
Воден синдикат `Малуша` образуван в Габрово.
Обработката на тютюна.
Кожарската фабрика `Братия Ив. Калпазанови` в превърната в акц. д-во.
Парах. д-во `лойд Триестино` ще получи субсидия.
Народно осигурително д-во `Балкан`.
Утвърден е устава на Института за счетоводители.
Износа пред бургаския порт.
Преработване на правилника за вътрешния ред на стоковата борса.
Реквизираните стоки в Гърция.
Реферат на Д. Влахов.
Новите банкноти.
Изнесени стоки през бургаския порт за 1922 г.
Второ заседани е на `Бюрото за дребна търговия` при Бургаската търговска камара.
Слухове в стоковата борса.
Събрания на Русенската търговска камара.
Съобщение за гербовия налог в `Държавен вестник`.
Чуждата валута.
Полезен институт.
Иск против Варненската търговска камара.
Екскурзия на студентите от Висшето търговско у-ще.
По затварянето на Дарданелите.
Годишна сесия на Русенската търговско индустриална камара.
Събрание на Гражданският комитет във Варна.
Дебатите по бюджета на Варненската търговска камара.
Дострояване на варненския градско-общински театър.
Състоянието на есенните посеви.
Новият член на съвета на Български Индустриaлен Съюз.
Резолюциите от събранието на Бълг. Индустр. Съюз.
Новият правилник за търговията с външни платежни средства.
Търси се здание за варненската телеграфо-пощенска станция.
Закриване сесията на Варненската Търговско-Индустриална Камара.
Окръжна сбиррка на съюзените мелничави в Пловдив.
Българската Атинска легация.
Сл. Греков - главен секретар на Варненската търговско камара.
От досегашната дейност на Министъра на народното просвещение.
Нов правилник за назначаване, преместване и съкращение на учителите.
Учителски опреснителни курсове.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Вестник Варненски инвалид
 Време
 Дневни новини
 Добруджанска поща
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна самозащита
 Нова България
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Черно море
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Правилници - приети до 1944 г.
Резултати 190 - 198 от 201.стр.    First Page  Previous Page   22   23  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 577, 29/06/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 625, 16/04/1915
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 576, 11/05/1922
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 604, 09/01/1923
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 614, 10/05/1923
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 726, 11/03/1926
Serial's cover page Чуждите параходни агенции     
Варненски новини [вестник]
бр. 5569, 24/02/1936
Serial's cover page [Изменения на Правилника за Ад ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 7, 26/02/1898
Serial's cover page [Министерство на просветата]     
Педагогическа практика [списание]
бр. 2, 01/10/1942


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library