Start Over


Последици от консумацията на месо от заразени с туберкулоза животни.
Гледание на болните от тежка болест.
Тежки случайни осложнения при тифа.
Лекувание на тежката болест с ванни и студена вода.
Гледание на тифозните болни във време на тяхното оздравяние.
Статистически данни
Храносмилателна система.
Органи на сетивата.
Заразителни болести.
По-важните заразителни болести.
Трудова хигиена.
Мнение на проф. Ейхвалд от Петербург относно мерките срещу разпространението на холерата.
Отговори на читателски въпроси от страната във връзка с хигиената и различни заболявания.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Борба против туберкулозата
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Време
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Здравие
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Куриер
 Медицинско списание
 Народен глас
 Народна просвета
 Обнова
 Победа
 Природен лекар
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1947 год.
  1944 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1886 год.
  1885 год.
  1884 год.
Съответствия за:  Заразни болести
Резултати 208 - 216 от 451.стр.    First Page  Previous Page   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   Next Page  Last Page
Serial's cover page Как се заразява человек от охт ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1=2, 08/01/1892
Serial's cover page Конгрес за изучавание на тубер ...     
Медицинско списание [списание]
бр. 22, 01/08/1888
Serial's cover page Коремен тиф     
Здравие [вестник]
бр. 6, 15/03/1885
Serial's cover page Коремния тиф във Варненски окр ...     
Варна [вестник]
бр. 28, 10/06/1931
Serial's cover page Коремният тифус в Стара Загора     
Варненски новини [вестник]
бр. 3840, 22/02/1935
Serial's cover page Кратък курс по хигиена     
Природен лекар [списание]
бр. 4, 01/12/1932
Serial's cover page Кратък курс по хигиена     
Природен лекар [списание]
бр. 5=6, 01/01/1933
Serial's cover page Към въпросът за борбата срещу ...     
Здравие [вестник]
бр. 14, 15/07/1885
Serial's cover page Лекарска корреспонденция     
Здравие [вестник]
бр. 9, 01/05/1885


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library