Start Over


Тържествено откриване на политическия отдел на градската библиотека.
Общински съвет приема условията за продаване на 22 общински места.
Общински съвет приема списък за отчуждаване по регулацията места.
Застрояване на местата до търговското училище.
Общинският съвет решава за дълга на взаимоспомагателното дружество `Взаимопомощ`.
Отпуснати средства за Здравната съвещателна станция във Варна.
Помощи за членовете на дружество `Шипка` и инвалидното дружество.
Заповед на кмета за хлебопроизводството.
Становище на общинския съветник Аврам Гачев за електрификацията на града.
Цената на хляба.
Назначена е комисия в общината.
Дейност на Електрическата дирекция при общината през седмицата.
Статистика за летовниците от Румъния през седмицата.
Строителни работи по уличната мрежа.
Дейност на Архитектурното отделение при общината.
Дейност на Общинската химическа лаборатория.
Пом. кметът П. Нейков напуска града по семейни причини.
Пребивава в града с полските гости и Гр. Василев - председател на полско-българската търговска камара.
Мерки за движение на пожарната команда в града.
Варненската общинска библиотека регистрира посещения и постъпления.
Дейност на електрическата дирекция при общината.
Дейност на общинската химическа лаборатория.
Лозаро-винарската изложба във Варна.
Градската кланица.
Извършената работа във Варненските цветни градини.
Електрическата дирекция при общината.
Санитарно-хигиенни мерки в града.
Читалнята във фоайето на общинския театър.
Трудова повинност за лица, родени от 1888 до 1903 г.
Дейност на химическата лаборатория при общината.
За цената на електричеството.
Определени максимални цени на млечни продукти.
Правила за отпускане на кредити на земеделски стопани.
Курсове за ветеринарни пазачи.
Откриване на Добруджански областен театър.
Нови документи за собствениците на автомобили.
Кратки обществено-политически новини.
Хляба в Цариград поскъпнал.
Общината ще дава газ.
Нейно Величество Царицата дарява вълна за ръкавици на войниците.
Хенрих Сенкевич е починал.
Варненският общински съвет започва окончателното приемане на електрическото осветление.
Общинският съвет прие правилник за общинския кинематограф.
Пристигнала е в града г-ца Казанджиева, ангажирана от театър `К. Ранков`.
Благодарност до Председателя на Братството за издържане Безплатните ученически трапезарии.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Българска младеж
 Български техник
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Ден
 Добруджанска поща
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Женски свят
 Земледелец
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Корабостроител
 Културен преглед
 Куриер
 Морски преглед
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Световен фар
 Свободен глас
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Електричество
Резултати 217 - 225 от 268.стр.    First Page  Previous Page   25   26   27   28   29   30  
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 157, 28/01/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 181, 07/09/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 183, 26/09/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 184, 13/10/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 185, 20/10/1928
Serial's cover page Хроника     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 10, 01/09/1941
Serial's cover page Хроника     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 57, 24/04/1944
Serial's cover page Хроника     
Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи [вестник]
бр. 64, 24/11/1916
Serial's cover page Хроника     
Обнова [вестник]
бр. 123, 12/05/1919


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library