Start Over


Отпразнуване на два празника - Независимостта на България и Възшествието на Н. В. Царя.
Криминална хроника.
Изисквания към желаещите да заминат в Съединените Щати.
Председателят на варненската постоянна комисия на обиколка в селата.
Ревизията на електрическото отделение при Варненската градска община.
Инспекцията по труда за осигурителните марки.
Трето заседание на Общинския съвет.
Постъпили средства от преки данъци.
Протестирани полици.
Есенните сеитби.
За посредниците при житната борса.
Дружеството на запасните офицери.
Д-во `Сливница`.
Възобновен е санитарният контрол върху пътниците от Пирея.
Концерт на Неда Втичева Шлосер.
Временен учителски курс по счетоводство.
19 бракоразводни дела разгледа Валненската митрополия.
Общо събрание на варненското д-во от Съюза на санитарния и ветеринарен персонал.
Френското общество `Алианс франсез` организира курсове по френски език.
Сказката на г. Гаврийски.
Просветни забавачници за деца от 5-7 год. са открити във варненските села.
Забрана на учителите чужденци да практикуват в частните училища.
Заминаващи параходи.
Чирашки курсове организира Варненската търговско-индустриална камара.
Таксите от гимназиите се внасят в Българска земеделска банка.
Тарифата за преносната служба.
Пристигнали параходи.
Изпитите за митнически чиновници.
Закриване на колоездачния сезон.
Общинският съвет е отпуснал безплатно необходимите зеленчуци за социалните домове.
Вечеря на офицерите от 16 жандармерийска дружина.
Отпразнуване бойния празник `Атаката на Хамидие`.
Заседание на общинския съвет по бюджета.
Покана за членовете на запасното подофицерско благотворително д-во `Другарски съюз`.
Опити с изкуствени торове.
Сеитбата на зимницата.
Тъжбите срещу облаганията с данък върху общия доход.
Финансовото отделение за карнетките.
Цената на лука.
Зимната изпитна сесия на студентите от Търговската академия.
Водоснабдяването в Провадийско.
Кино `Ранков` - програма.
Новите морски календари ва Б. Н. Морски сговор.
Отпуснати суми от Министерството на просветата на еврейското и турското училища в Провадия.
Намерени два ключа.
По новия правилник за личния кредит.
Електрическото осветление при общината и електромерите.
Открива се II прогимназиален клас в с. Галата.
Пристигащи параходи.
Печалби от томболата на ловното д-во.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 12 ноем.
Срокът за облаганията върху сметта.
Бюрото за връзка между търговския съвет и студентството.
Общо събрание на д-во `Сливница`.
Конкурс за стипендии по политическа икономия за студентите от Варненската академия.
Противотифозна ваксинация на учащите се.
Концерт на артиста-баритон Иван Петров.
Скарлатинни заболявания.
Заседание на градския общински съвет.
Ремонт на градската скотобойна.
Списък на бедните във Варна.
Варненската община ще ходатяйства пред правителството за опрощаването на 5 милионния й дълг.
Общината е отпуснала 16 места за инвалиди за постройка на павилиони.
Лекции в Народния университет.
Съобщения на варненската митница.
Указ по насрочване изборите за членове на Варненската търговско-индустриална камара.
Ражданията през последната седмица.
Помен за поета П. К. Яворов.
Назначен директор на института за глухонеми в Пловдив.
Пристигнали параходи.
Занаятчийското сдружение на шивачите и шапкарите във Варна.
Привършен е правилникът за вътрешния ред на стоковата борса.
Допълнителните избирателни списъци на Варненската търговско-индустриална камара.
Б. Н. Банка за 14 ноем.
Заседание на общинския съвет по бюджета.
Представление на Общински театър.
Появила се е болестта брусница във варненски села.
Назначен лекар в Козлуджа.
Новата гръцка вносна митническа тарифа.
Г-н Жорж Свраков се дипломира с титлата доктор по политическа икономия и държавни науки.
Военният оркестър ще свири във Военния клуб.
Вечеринка устройва Варненското колоездачно д-во.
Изборите за общински съветници.
Контрол върху събираните помощи.
Вечеринка с томбола на спортен клуб `Владислав`.
Работилница за модерни обущарски калъпи.
Най-новата композиция на Ал. Кръстев `Сираче`.
Избор на режисьорско тяло във варненския театър.
Литературно-музикално утро устройва Варненското класно учителско д-во.
Стокови борси.
По обзавеждането на стопанството `Св. Константин`.
Федеративният мач между `Тича` и `Владислав`.
Дежурни аптеки.
Назначен началник на санитарната служба.
Заседание на общинския съвет.
Назначени акушерки в новооткритите акушерски участъци.
Откраднати водосточни тръби.
Патронен празник на Горското стопанство `Гениш Ада - Лонгоза`.
Македонската младежка организация `Братя Миладинови`.
Програмата на кино `Ранков`.
Пейките в Приморската градина са недостатъчни.
Повредата на топлите морски бани от вълнението е отстранена.
Дежурни лекари.
Болшевишката гемия `Утриш`.
Инспекцията на парните котли.
Заседание на общинския съвет.
Победа на варненци в мача `Владислав` - `Левски`.
`Когато любовта изчезне` в кино `Палас`.
`Бялата пеперуда` в летен кино `Лада`.
Статията на Д. Кулаксъзов по речта на отец Франческо Галони.
Дежурни лекари.
Одрински турски учители пристигат в града.
Констатирани случаи на коремен тиф.
Бургаската окръжна постоянна комисия устройва екскурзия за земеделците от окръга.
Издържали изпити секретар-бирници.
Младежите от 43 набор пред контролната комисия.
Проф. П. Стоянов и художника Райко Алексиев отсядат в детския морски санаториум.
Дружеството на техниците със средно образование.
Приходите за общината от морските бани.
Общо събрание на с.к. `Атлант`.
Житна борса.
Българска народна банка за 16. IX. 1925 г.
Румънското правителство изтегля от обръщение банкнотите от 500 леи.
Предписания на Министерството на земеделието.
Извънредна сесия на общинския съвет по належащи въпроси.
Заседания на Варненски Епархийски духовен съвет.
Заседание на варненския спортен областен комитет по въпроса за поправката на игрището на колодрума.
Откриване на кино `Ранков`, клон от театър `Одеон`, София.
Дежурни лекари.
Общинският съвет в с. Галата разтурен.
Заболели от коремен тиф.
Земледелците екскурзианти се завръщат.
Подвиг на `Очарователния принц`.
Датският кораб `Ерланд` пристига във Варна.
Заседание на Общинския съвет.
Сеитбата закъснява поради изобилните валежи.
Случаи на коремен тиф.
Комисия изработва тарифата за работническия персонал и превозния труд в пристанището.
Екскурзията на земледелците от Варненски окръг.
Земледелски училища ще се открият към прогимназиите в селата Николаевка и Козлуджа.
Занаятчийската изложба.
БНБ за 22.IX.1925 г.
Събрание на варненското дружество на санитарния и ветеринарен персонал.
Лични.,`Годишник-Алманах` за 1923/25 г.
`Очарователният Принц` в кино `Ранков`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Варненски работник
 Вечерна поща
 Време
 Дневни новини
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджанско слово
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Народна самозащита
 Народна сила
 Нова България
 Обнова
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сила
 Славянин
 Театър и музика
 Търговски фар
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Общински градски съвет
Резултати 244 - 252 от 327.стр.    First Page  Previous Page   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37  
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 60, 03/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 100, 12/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 102, 14/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 143, 25/12/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 288, 21/05/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 398, 31/08/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 415, 17/09/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 420, 22/09/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 421, 23/09/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library