Start Over


Заседание на Общинския съвет по бюджета.
Държавният изпит на учителите.
Постъпили бракоразводни дела в Митрополията.
Варненската окръжна училищна инспекция.
Пребивават в града ни 100 ученици от Бургаското търговско училище.
Редакционни поправки.
Намерен труп в района на гарата.
Предписания на Министерството на земеделието.
`Царски виолетки` - премиера в Летен кино `Палас`.
`Очарователният принц` в кино `Ранков`.
Инцидент в Провадия.
БНБ за 28.IX.1925 г.
Дежурни лекари.
Министерска заповед разрешава търсенето на мини в царството.
Организационно събрание на работническата социал-демократическа организация.
Събрание на Журналистическото дружество.
Извънреден брой на вестника, посветен на събитията около гръцкото нашествие в България.
Илюстрованият в-к `Политика`.
Празника на народните будители.
Провадийският общински съвет.
Варненското търговско дружество.
Допитване до народа относно виновността на министрите от кабинетите Иван Ев. Гешев, Д-р Ст. Данев и Алек. Малинов.
Ваксинация и реваксинация.
Вакантана длъжност.
След оставката на комунистическите съветници.
По бездомнишкия въпрос.
Утвърждаване на търгове.
Разни въпроси.
Съобщава се на г.г. гражданите за насрочени избори за Варненски градски общински съвет.
Усилено се приготовляват тръжните книжа.
От 25-31 декемврий програмата на общинския театр.
[За професионалната квалификацията на електротехниците изграждащи електрическитр инсталации в града].
При съкращенито на персонала в общината се съкрати Лозарното отделение.
Срока за доброволно издължаване към общината.
Благотворителния комитет `Всях Скорбящих Радост`.
Съобщава се за подаване на декларации.
Комисия по Т. П. С.
Изплащането на всички видове пенсии ще започне.
Съобщава се на избирателите от гр. Варна за провеждане на избори за Варненска Градска Община и Окръжен Съвет.
Съобщава се, че общината ремонтира мелницата си.
Предприето е от санитарното отделение дезинфекциране на училищата.
От Министреството на Земеделието е изпратено писмо във връзка със запазване границите на земеделските имоти.
Варненски Окръжен съд е изключил от състава на Варненско градско общинско управление, съветник Стефан Георгиев и е провъзгласил за такъв Михаил Стафанов.
По решение на окръжен хигиеничен съвет са направени постъпки за откриване на Антирабична станция.
Срокът за подаване на декларации са продължава.
Констатирани нередовности в квитанционни кочани на финансови агенти.
Падналите през последните дни дъждове са били поройни.
Общиснкия съвет ще бъде свикан след 25 т.м.
За в бъдеще при нужда ул. `Цар-Борис`,`Булевард Сливница` и по-главните алеи на морската градина ще бъдат поливани.
Експлоатирането на общинското сечище ще започне скоро.
Още веднъж се прави напомняне на всички учреждения да върнат интизапски кочани.
От общината е издадена заповед, с която се забранява къпането на плажа без гащички за мъжете и бански костюми за жените.
Съгласно Окръжно N 5049 забранява се секретар-бирниците и другите чиновници да бъдат агенти на застрахователни дружества.
На 20 т. м. Негово Величество Царя пристигна в града ни.
Срока за подаване на адресни декларации са продължава.
Общинския театър.
Според решение на Върховната Сметна Палата за министерство на благоустройството.
Липсата на решение на общинския съвет за командировки.
Общинските съвети могата да гласуват допълнителни бюджети.
От известно време в столицата излиза сп.`Земя`.
Отраден факт е че летовниците пристигат много рано.
От 7 юли от София ще се пускта специални влкове за Варна.
По издаването на патенти.
Комитета по уреждане музикалните тържества е приключил с предварителната подготовка.Варненския общ. театър открива летния сезон.
Съобщенията в местната преса за неуредици в общинската опера са прибързани.
Варненското околийско дружество на общинските служители.
Заминал е за Белград общинският архитект Г. Попов.
Входът на морската градина ще бъде украсен с големи мраморни стълбове.
В държавен вестник е публикувано постановление на Министерския съвет за замяната общински места.
Редовната априлска сесия на Варненския oбщински съвет се откри на 24 т. м.
На 10 април е насрочен избора за българско училищно настоятелство.
Общинският съвет започва разглеждане на бюджета.
Отбранителна стачка в бояджийска работилница в Пловдив.
Синдикална конференция в Народния дом.
Събрание в село Руслар.
Избори за общински съветници в с. Руслар.
Публично женско събрание на тема `Алкохолизъм и проституция`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Варненски работник
 Вечерна поща
 Време
 Дневни новини
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджанско слово
 Здравие
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Народна самозащита
 Народна сила
 Нова България
 Обнова
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Сила
 Славянин
 Театър и музика
 Търговски фар
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
  1885 год.
Съответствия за:  Общински градски съвет
Резултати 253 - 261 от 327.стр.    First Page  Previous Page   29   30   31   32   33   34   35   36   37  
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 427, 29/09/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 461, 02/11/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 51, 06/11/1922
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 57, 03/01/1923
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 97, 03/04/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 107=108, 23/07/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 252=253, 02/07/1931
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 3, 01/05/1939
Serial's cover page Хроника     
Варненски работник [вестник]
бр. 1, 26/03/1921


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library