Start Over


Баланса на Д-во `Напредък`- Балчик.
Събирателно Дружество Флори Т. Левов, Ашиков, Атанасов & C-ie в гр. Добрич.
Износно-Вносната Банка.
За търговците на храни.
За нарушенията на закона за мерките и теглилките.
Увеличение таксите за превоз на брашната.
Безмитен внос на сурови материали.
Курс за печатари и книговезци.
Искание на популярните банки.
Поправка в прякото сточно съобщение с D.D.S.G.
Нова станция в тарифата a quatre.
Безмитен внос на материали.
Книжнина.,Параходи, пристигнали във Варненското пристанище 22 януарий 1912 г.
Пристигнал е в града ни г-н Остроградски.
Пристигнали гости за руско-славянската изложба в столицата.
Реорганизация на българското търговско параходно дружество.
Законопроект за данъка върху прихода.
по закона за митниците.
Индустриалците при м-р Тодоров.
Тираж на 5%-ия държавен заем.
За Д-во `Нафта`.
По вноса на черния хайвер в малко количество.
Оттеглили се от фирмата наследниците на Еню Шишков.
По текущите сметки на Б. Н. Банка.
Предложение за носене военната тегоба.
В полза на мира.
Изложение по кулинарното изкуство във Виена.
Чл. 12 от закона за Гербовия налог.
Банката и сконтантите.
По въпроса за Силистренски окръг.
Допълнение сточните тарифи a quatre.
Шарлатанскш маниер.
Износа на тютюн от Кавала.
Съкровищен резервен фонд.
Остатъци от съдебни спорове на `Матилда`.
Премахвание на посредниците при изпращане стоки за странство.
Поправка на тарифи.
Съединени Тютюневи Фабрики - клон Русе.
Събрание на банка `България`.
Законопроект за допълнение на закона за прехвърляне на беглика и на данъка върху сградите в полза на общините.
Изменението на закона за мерките и теглилките.
Увеличение на превозните цени.
Д-во на коми-вояжерите.
Около шконтирането на полиците.
Предприемчиви балчишки и каварненски граждани уредиха редовно автомобилно съобщение Варна - Балчик - Каварана.
По повдигането на скотовъдството.
За бургаските блата.
Индустриални.,За продуктите с примес от серен двуокис.
Водното отделение.
Изменение на локалната тарифа.
Мелничарите при министър Франгя.
По търговските ни договори с Австро-Унгария.
Законопроект за водите.
Безмитен внос на масла.
По вноса на прежди.
Внос на серен двуокис.
Заем за параходното дружество.
Един банкет в чест на полковник В. Софрониев.
Нова станция в Германия.
Напраздно викане.
Австро-българските търговски преговори.
Метрологичната комисия и содолимонадените стъкла.
Оценката на извадените на публичен търг недвижими имоти.
За конячените бутилки.
Работата на метрологичната комисия.
Нов правилник за директните съобщения.
Нови пазари за добитък.
Търговските преговори с Австрия свършени.
Стъкларница `Златна Звезда`.
Българската Централна Кооперативна Банка.
Анкета на пазарите и панаирите.
Реформиране на Търговско промишления музей.
Експлоатиране на държавните блата.
Началник на труда при Министерството на търговията, промишлеността и труда.
Бургаските блата.
Законопроект за взривните вещества.
За публичните разпродажби.
Списък на пазарите.
Нови станции в изключителната тарифа.
Австро-български договор.
Вносимите от Турция червени пипери.
Риболовната ни конвенция с Ромъния.
По превозванието на кокса.
Едно заслужено извинение.
България на хигиеническата изложба в Петербург.
Ловенето на риба.
Закон за риболовството.
Нова тарифа за хартиени остатъци.
Тегления на класната лотария.
Лични.,Превоз на местния цимент.
Временни инсталации в бургаското пристанище.
Земледелческите камари.
Преработване аптекарските такси.
Модерен рибарник.
Из търговското отделение при Министерството на търговията.
Държавният лозов разсадник в гр. Лом.
Поставяне пълни вагони в спирка Трапезица.
Цените на месото в Цариград.
Пасаров и църквата.
Курс по земледелчески машини.
Брашната в Скопие.
За седмичните пазари.
Бомбардирането на Дарданелите.
Подписване на австро-българския търговски договор.
Нови купони за ипотекарния заем.
Търг за електрическата инсталация на Варна.
Б. Н. Банка и несъстоятелните фирми.
Варненски театър-кинематограф.
Вносът на брашно от риби.
Курс по обущарството.
Обявени в несъстоятелност.
Митнишка тарифна статистика.
Суфраджистките в Габрово.
Движение на корабите във Варненското пристанище.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска защита
 Куриер
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Ново единство
 Обнова
 Свободен глас
 Сеяч
 Сила
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Тарифи
Резултати 253 - 261 от 354.стр.    First Page  Previous Page   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 326, 24/01/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 330, 31/01/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 346, 28/02/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 347, 01/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 350, 06/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 352, 10/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 354, 13/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 357, 18/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 364, 07/04/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library