Start Over


Търговските преговори с Австрия свършени.
Стъкларница `Златна Звезда`.
Българската Централна Кооперативна Банка.
Анкета на пазарите и панаирите.
Реформиране на Търговско промишления музей.
Експлоатиране на държавните блата.
Началник на труда при Министерството на търговията, промишлеността и труда.
Бургаските блата.
Законопроект за взривните вещества.
За публичните разпродажби.
Списък на пазарите.
Нови станции в изключителната тарифа.
Австро-български договор.
Вносимите от Турция червени пипери.
Риболовната ни конвенция с Ромъния.
По превозванието на кокса.
Едно заслужено извинение.
България на хигиеническата изложба в Петербург.
Ловенето на риба.
Закон за риболовството.
Нова тарифа за хартиени остатъци.
Тегления на класната лотария.
Лични.,Превоз на местния цимент.
Временни инсталации в бургаското пристанище.
Земледелческите камари.
Преработване аптекарските такси.
Модерен рибарник.
Из търговското отделение при Министерството на търговията.
Държавният лозов разсадник в гр. Лом.
Поставяне пълни вагони в спирка Трапезица.
Цените на месото в Цариград.
Пасаров и църквата.
Курс по земледелчески машини.
Брашната в Скопие.
За седмичните пазари.
Бомбардирането на Дарданелите.
Подписване на австро-българския търговски договор.
Нови купони за ипотекарния заем.
Търг за електрическата инсталация на Варна.
Б. Н. Банка и несъстоятелните фирми.
Варненски театър-кинематограф.
Вносът на брашно от риби.
Курс по обущарството.
Обявени в несъстоятелност.
Митнишка тарифна статистика.
Суфраджистките в Габрово.
Движение на корабите във Варненското пристанище.
По планирането на г. Варна.
Заминал в Петербург.
Фирмата `Барнатан и Ардити`.
Варненското житно тържище.
Вносът на амбалажни торби.
Венчавка.,Състоянието на розите.
Подписване договора между България и Австро-Унгария.
Митнишка тарифна статистика.
Важна мярка на варненското кметство по движението на колата.
Курс по птицевъдството в Плевен.
Пътеводител за гр. Варна.
Новата банка.
Заминали по изучаване инженерни бригади.
Кооперативните банки.
Отварянето на Дарданелите.
Всемирно изложение в Ганд (Белгия).
Фонда за учителски санаториум.
Индустриалните отчети.
По облагането на кокосовото масло с акциз.
Поскъпването на триците в европейските тържища.
Тарифирането на пуриите.
За корабите под българско знаме.
Линията Кюстендил - Куманово.
Предложена публична подписка за акциите на дружество `Съединение`.
Затварянето на Дарданелите и българското правителство.
За българските параходи.
Дарданелските проливи.
Поради празника на труда.
Два трена за Русе.
Посрещането на Парижките гости в г. Варна.
Наводнение в Сомовит.
Министър Франгя във Варна.
Търговците протестират.
Искане на бургаските житари.
Променено е името на новоотворения в Габрово хотел `Балкан` на хотел `Бристол`.
Д-во `България`.
Азбестовите неизгореваеми къщи.
Конгреса на Б. Ц. Кооперативна Банка.
Откриване безжичния телеграф.
Износа на мулета.
Повръщането на депозит в митниците.
Петролните резервоари.
За контрабандните митнишки дела.
Сведения за непокритите имоти.
Ипотекарния кредит на земледелците.
Издаден втори екземпляр от индустриалното свидетелство.
Безмитен внос на местни киселини за сапуни.
Скръбна вест.
За кумановската линия.
За ревизиите на акцизните началници.
Банкова агентура при гара Левски.
Застраховката против градушка.
По тарифирането на цимент и хидравлическа вар от фабриките `Панега` и `Лев`.
По превозът и таксуването на градобойни ракети.
Софийска лотария.
Около новото разписание.
Допълват се тарифните постановления.
Нотариални пълномощия за ипотечни заеми.
Обезщетението на България от затварянето на Дарданелите.
Англо-българското анонимно д-во `Саркиз Куюмджиян`.
За варненската канализация.
Панаира при Ески Джумая.
Индустриалния съвет.
Изложба на народни шевици.
Проверка на заварените бутилки.
Практиката в земледелческите училища.
Подготовката в земледелческите училища.
По прилагането на новата митнишка тарифа.
Стопанисването на разсадниците.
Реформиране на агрономския институт.
Първо българско информационно и инкасово бюро `Атлас`.
Износ през Козлецката митница.
Продадено предприятие.
Отпущане помощи и инвалидни пенсии на държавни работници.
Софийската лотария.
Износ на храни през Бургас.
Цените на месото в Цариград.
Марсилското параходно дружество `Фресине и С-ие`.
По етикирането на товарните вагони.
По превозването на местна минерална вода.
Поправки и допълнения в сточната тарифа за съобщението с Германия, свитък 1.
Фондът паметник Отец Паисий във Варна.
Около превоза на местния цимент.
Главната дирекция на железницата и пристанищата.
Нова станция в съобщението с Германия.
Нова станция в тарифата a quatre.
Преустроена фирма.
Нов вестник `Le Courrier de Bulgarie`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Единство
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска защита
 Куриер
 Морски ратник
 Морски сговор
 Морско ехо
 Ново единство
 Обнова
 Последни новини
 Свободен глас
 Сеяч
 Сила
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Тарифи
Резултати 262 - 270 от 358.стр.    First Page  Previous Page   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 352, 10/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 354, 13/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 357, 18/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 364, 07/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 367, 12/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 368, 14/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 370, 17/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 377, 03/05/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 384, 20/05/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library