Start Over


Транзита през Ромъния.
Търсенето на кукуруза.
Нов пътнически влак.
Службата при гара Русе.
Нов кибрит.
Проверка на патентите.
Контрольори по тютюните.
За търговските училища.
За пивоварите.
Венчавка.,Заеми на тютюневите търговци.
Жалейка.,Учебни пособия за текстилното училище.
Курсове по шивачество и обущарство в новите земи.
Лозарска изложба.
Препоръчано съчинение.
`Славянское Слово`.
Реколтата в Разградско.
Житният пазар.
Износа на ръжта разрешен.
Кооперативната банка и търговията с храни.
Държавна контрола върху електромерите и водомерите.
Износа на памука от странство.
Гроздето в Русе.
Износа на спирта.
Нови крини.
Маркиране на стъклата.
Ревизия по мерките.
Лозарска изложба в Лом.
Внос на американски лози.
Поскъпване на цимента.
Грънчарско училище.
Спадане на камбиото.
По износа на тютюня.
Данък сгради на индустриалците.
Мострен панаир в Букурещ.
Курс за обущарство.
Отркиване на училище за търговия и кооперативно дели.
Обявен търг за доставка от Министерството на търговията.
Акционерно Д-во `Зора`.
Внос на български кокошки в Цариград.
Износа на кокошки.
Модна седмица и Моделна седмица във Виена.
Вноса на България в Цариград.
Стоки на парижката фирма `Omnium Stocks`.
Министър Даскалов за митническата тарифа.
Съдебно дело в Габрово.
Подписка за увеличение на капитала.
Извънредно събрание на Българска Лизарска Банка в София.
Заеми срещу ипотеки от Б.Н.Б.
Финансова ревизия.
Приготовления за откриването на търговската академия във Варна.
Относно закона за търговията със зърнени храни.
Без промяна в курсовете.
Наредба от Минитерството на финансите.
Проведено събрание на Параходното д-во.
По закона за търговските книги.
Внимание при изпращане на чекове и писма до Германия.
За миньорите.
Преместване на зимното земеделско училище в гр. Айтос.
Железница Павликени - Сухиндол.
Манифактурно-галантарийския еснаф е образувал свое професионално сдружение.
Курс на лева.
Вносът на стъглена посуда.
Решение на борсовия комитет на Варненската стокова борса.
Конгресът на `Морски Сговор`.
Отменянето на съдебни решения чрез Народното събрание.
Конкурс за проект на сграда за Телеграфо-Пощенска и Телефонна Станция.
Родителско и настоятелско събрание относно стачката в търговската гимназия.
Нова презбалканска ж.п. линия.
Училищните такси за държавните търговски и професионални училища.
Дадено е нареждане.
Събрание на Търговското дружество на варненските професионално сдружени търговци.
Изработен е правилника за личния кредит в Б.Н.Б.
Преустановени са индустриалните кредити.
Нареждане на Финансовото министерство.
Анкетата по обущарското производствто в София.
Дохода на общините и окръжните съвети.
Даване под концесии затворените води в страната.
Нареждане до митниците.
Взрив във Варна.
Минчев назначен за търговски съветник при легацията във Виена.
За търговците житари.
Сръбска злоба.
Преносната и превозната търговия при пристанищата Варна и Бургас.
Облагане на горивата.
Антирабическа станция във Варна.
Варненската окръжна постоянна комисия.
По въпроса за търговско-промишлените училища.
Централното управление на Българ. Търгов. Съюз с окръжно.
Конференция с представители на търговските камари.
Статия в сръбски вестник.
Сръбския пазар.
Левът ни в Цюрих.
Отпускането на чужди валути от Б.Н.Б.
Рязания тютюн.
Статия на Ц. Календжиев.
Генералният ни консул в Солун.
Контрабандата.,По избора на Търговска камара.
Търговската кандидатна листа.
Електрическото осветление в Попово.
Избора за членове на Търговската камара.
Задължително ли е за работодателите?
Мнението на `Търг. Пром. Глас`.
За изборите на търговска камара.
Събрание на Русенската Търговска камара.
Излязъл от печат бр. 2 на `Варненски вестник на вестниците`.
Парахода `Main`.
Бургаската търговска гимназия.
Шуменското търговско дружество.
Мелничарското училище в Русе.
Съобщение от Б.Н.Б.
Занаятчийския съюз.
Директните билети.
За или против мораториума.
Върховния Касационен Съд.
Фабриката за камгарни прежди на Ганчо Д. Попов.
Преоценения на стоките.
Документите и книжата, подлежащи на гербов налог.
Общия бюджет.
Нови монети пуснати в обръщение.
Наследниците на фабриканта Хр. В. Марокинджиев.
Пристигна във Варна г-н Алфред Майер.
Приготвеният законопроект за амбулантната търговия.
Паспортните такси.
Генералният наш консул в Марсилия.
Заседание на Учебния Съвет на промишлените и търговски училища.
Спогодбата за търговия между България и Албания.
Българската Царска Легация в Атина.
Вторият рейс.
Чл. 112 по закона за нотариусите.
Аероклуб на Чехословашката република в гр. Прага.
Испанското правителствто е разрешило вноса на царевица.
Железопътно съобщение между България и Сърбия.
Изборите за представители на търговските камари.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска библиотека
 Морски сговор
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Работнишко дело
 Рибарство и отраслите му
 Свободен глас
 Северна поща
 Семейно огнище
 Сеяч
 Сила
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черноморска камбана
Data Tag
  1943 год.
  1941 год.
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Професионални училища
Резултати 271 - 279 от 286.стр.    First Page  Previous Page   31   32  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 646, 14/07/1915
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 655, 23/08/1915
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 527, 30/07/1921
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 528, 31/07/1921
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 644, 07/03/1924
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 664, 14/08/1924
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 677, 10/12/1924
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 694, 30/04/1925
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 742, 27/11/1926


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library