Start Over


Дружество за поддържане на културата - литературна и музикална секция.
Дружество за изучаване на България.
Въздържателното дружество на гимназията даде забава.
Сформирано е дружество `Противогазова отбрана` в гимназията.
Стенографското дружество в гимназията даде забава.
Дружество `Червен кръст` в гимназията даде своята годишна забава.
Обръщение към Министерството на народната просвета по повод промяна в програмата на Девическата гимназия. Пренасочване на ученички от гимназията към католическото училище. Критика на педагогическите похвати и особености в образователния процес в католическото училище и решението на министерството.
За дейността на дружеството и курсовете по цветарство.
Отзив за вечеринка на учениците от Еврейското училище в салон `Прошек`.
Diplom d`honneur за двете учебни заведения от Алианс Франсез - Париж и Варненското дружество "Алианс Франсез".


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Българска младеж
 Български стопански вестник
 Варна
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Варненски работник
 Вечерни часове
 Виделина
 Време
 Годишник на Варненската държавна девическа гимназия Мария-Луиза
 Годишник на Варненската държавна мъжка гимназия Фердинанд I
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанско слово
 Добружа
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Женски свят
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известия на Народния музей - Варна
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Красота и здраве
 Морска библиотека
 Морска мисъл
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народна сила
 Наставник за учители и родители
 Обнова
 Педагогическа практика
 Светкавица
 Световен фар
 Свободен глас
 Северна поща
 Сила
 Славянин
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1889 год.
  1887 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Варна - училища
Резултати 37 - 45 от 682.стр.    First Page  Previous Page   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   Next Page  Last Page
Serial's cover page Варненска девическа гимназия     
Виделина [вестник]
бр. 3, 21/11/1931
Serial's cover page Варненска девическа гимназия     
Виделина [вестник]
бр. 23, 03/03/1934
Serial's cover page Варненски католишки пансион     
Свободен глас [вестник]
бр. 1, 14/01/1906
Serial's cover page Варненски окръг в учебно отнош ...     
Известия на Народния музей - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1914
Serial's cover page Варненско женско благотворител ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 385, 26/04/1914
Serial's cover page Вечеринка     
Известник [вестник]
бр. 41, 16/03/1908
Serial's cover page Вечерно търговско училище във ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 1, 19/10/1922
Serial's cover page Високото отличие на Варн[енско ...     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 13, 15/01/1937
Serial's cover page Висше търговско училище при Ва ...     
Търговски фар [вестник]
бр. 530, 18/03/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library