Start Over


За застраховане на земеделската продукция.
По застраховката на земледелските произведения против градушка и измръзване.
Семеконтролната и химическа служби.
Борба с кускутата.
Размяна на селски младежи с цел за взаимно стопанско опознаване.
Засяване на соята като втора култура.
По застраховката на земледелските произведения от градушка.
I-та редовна сесия от XI-й избирателен период, заседание на 16 март 1923 год.
На 17 март. Доклад на Варнен. окръжен училищен инспектор.
Решение 42 за застраховка на рогат добитък.
Варненската околийска земледелска дружба и конгресът.
В Народното събрание се разглеждат три земледелски законопроекти.
Фалиралите градскоадвокатски партии.
От Министерството на Търговията е назначен Игнат Игнатов за началник на водните синдикати.
Законопроекта за горите е окончателно готов.
Застраховките от градушка.
За реквизираните храни.
Таблица на премиите за 1991 година.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Единство
 Економистъ
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Народен глас
 Народна воля
 Последни новини
 Светкавица
 Свободен глас
 Сеяч
 Търговски фар
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1900 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
Съответствия за:  Селско стопанство - застраховки
Резултати 37 - 45 от 113.стр.    First Page  Previous Page   5   6   7   8   9   10   11   12   13  
Serial's cover page Земеделци, осигурете своя труд ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 3, 13/05/1926
Serial's cover page Земледелски вести     
Варненски новини [вестник]
бр. 3929, 23/05/1935
Serial's cover page Земледелски вести     
Варненски новини [вестник]
бр. 3930, 24/05/1935
Serial's cover page Из дейността на Варнен. Окр. с ...     
Земледелски глас [вестник]
бр. 36, 13/04/1923
Serial's cover page Извлечение от Закона за застра ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 18, 16/05/1898
Serial's cover page Извлечение от закона за застра ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 20, 02/07/1896
Serial's cover page Какво става с земледелските ка ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5723, 28/07/1936
Serial's cover page Какво става у нас     
Земледелска победа [вестник]
бр. 12, 14/12/1920
Serial's cover page Наставления за г. г. кметовете ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 6=7, 20/04/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library