Start Over


Регистриране на телеграмите с морзовата азбука.
Законопроект за концесията на телефонна мрежа в Румъния.
Берлинска радио-предавателна станция чрез новата система `Хелшрайбер` предава изявленията на министъра в целия свят.
Емурла Мехмедов от с. Тюркарнаутлар пръв в листата за окръжните избори.
Назначен нов околийски началник в гр. Провадия.
Откриване на телеграфо-пощенски станции в Казанлъшка околия.
Изчезването на телеграфните жици.
Колко се посещава Италия.
Борба с шума.
Полудял машинист.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Време
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Економистъ
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Културен преглед
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Обнова
 Работническа искра
 Свободен глас
 Свободна България
 Северна поща
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1896 год.
  1893 год.
  1888 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Телеграфни мрежи и станции
Резултати 46 - 54 от 195.стр.    First Page  Previous Page   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Next Page  Last Page
Serial's cover page Едно усъвършенстване на безжич ...     
Български техник [списание]
бр. 1, 01/01/1920
Serial's cover page Економическите мероприятия на ...     
Единство [вестник]
бр. 183, 26/06/1930
Serial's cover page Железопътните линии в Добруджа ...     
Ново единство [вестник]
бр. 280, 03/12/1933
Serial's cover page Журналистически рекорд с вчера ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3852, 06/03/1935
Serial's cover page За подводните телеграфни кабел ...     
Морски ратник [списание]
бр. 6, 15/05/1926
Serial's cover page Забелязани грешки при служене ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5505, 21/12/1935
Serial's cover page Злото е в пазвата ни!     
Земледелски глас [вестник]
бр. 27, 16/02/1923
Serial's cover page Из движението     
Работническа искра [вестник]
бр. 9, 20/04/1922
Serial's cover page Из света     
Време [вестник]
бр. 32, 28/12/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library