Start Over


За чирашкото училище във Варна.
Бръснарско събрание.
Занаятчийският празник в гр. Варна.
Майсторските изпити в гр. Шумен.
Занаятчийски беседи в гр. Варна.
Майсторските изпити в гр. Търново.
Мелничарски курс.
Майсторските свидетелства.
Кооперативна кошничарска работилница.
Тенекеджийско училище.
Майсторските изпити на 19, 20, 21 октомврий в Ески Джумая.
Новопостроено здание на професионално училище в гр. Шумен.
Занаятчийска анкета в Шумен през месец юлий 1923 г.
Майсторските свидетелства в Горна Оряховица.
Новоосновани сдружения.
Изработвачите на облекло в гр. Разград.
Занаятчийско тържество в Търново.
Майсторските свидетелства на издържалите изпита си занаятчии.
Раздадените суми на варненските занаятчии от 50 милионния кредит.
Празникът на варненските тенекеджии, собаджии и дърводелци.
Търново - обущарски празник.
Занаятчийска изложба в Прага.
Обущарски кооперации.
Майсторските изпити в град Габрово, Горна Оряховица и Разград.
Занаятчийски камари.
Шивашка кооперация във Варна.
Нови кооперации.
Ново списание `Кооперативно дело`.
Упътване по данъка върху общия доход.
Законопроект за професионалното образование.
Занаятчийството и печата.
Производителните занаятчийски кооперации.
Шивашко-кроячески курс в Разград.
Одобрени устави.
Официално мнение за устройване на една общобългарска занаятчийска изложба в София.
Калфенски курсове.
По облагане данъка върху общия доход.
За варненския седмичен пазар.
Пътующ учител.
Таксите за явяване на майсторски изпит.
Утвърден устав на Шуменското професионално питиепродавско сдружение.
Специални курсове.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Ден
 Добруджа
 Добруджански глас
 Економически преглед
 Женски свят
 Земледелец
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Последни новини
 Светкавица
 Свободен глас
 Северна поща
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черноморска камбана
Data Tag
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1895 год.
  1893 год.
Съответствия за:  Занаятчийски училища
Резултати 46 - 54 от 155.стр.    First Page  Previous Page   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Next Page  Last Page
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 4, 01/11/1923
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 6, 15/11/1923
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 7, 22/11/1923
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 9, 06/12/1923
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 11, 20/12/1923
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 14, 11/01/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 15, 17/01/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 17, 01/02/1924
Serial's cover page Занаятчийски отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 32, 16/05/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library