Start Over


Заповед N 71, гр. Варна, 9 юний 1925 г.
Протокол N 14 за нарушения на помощник кмета Г. Ноев.
Протокол N 15 за назначаване на д-р Иван Фарашев за старши лекар.
Протокол N 17 за заплати на общинските служители.
Протокол N 18 питане от Т. Страшимиров за изсичане на дървета по улиците.
Протокол N 20 за отстъпване на индустриалеца Янко Зантопуло на земя за медникарска фабрика.
Протокол N 25 рапорт на общинския лесничей.
Публицистична бележка относно поведението на чиновници в общинската управа.
Статистически данни
Протоколи и решения от заседания.
Свидетелства.,Удостоверения.,Преписи, извлечения и справки.
Позволително.,Заверка.,Безплатно се издават.
За социалното положение на чиновниците във Варненското общинско управление.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджа
 Добруджански куриер
 Единство
 Земледелски глас
 Известник
 Куриер
 Народна сила
 Ново единство
 Поле
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1934 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1918 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1901 год.
  1893 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Администрация, местна
Резултати 46 - 54 от 117.стр.    First Page  Previous Page   6   7   8   9   10   11   12   13   14  
Serial's cover page Начин за съставяне требователн ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 143, 30/06/1925
Serial's cover page Нервни чиновници     
Черно море [вестник]
бр. 25, 08/07/1929
Serial's cover page Обиколката на м-р Сапов из про ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5614, 09/04/1936
Serial's cover page Общинска хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 15, 17/03/1914
Serial's cover page Общински служители     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 2, 01/06/1928
Serial's cover page Общински служители при варненс ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 3=4, 01/04/1938
Serial's cover page Общински съвет     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 207, 28/06/1929
Serial's cover page Общински такси и берии     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 182, 19/09/1928
Serial's cover page Общинските служащи и комуните     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 29, 20/11/1920


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library