Start Over


Бразилското правителство е започнало война против змиите, които са напаст за страната.
Нареждане на баварския министър на просветата да се съкрати учебната година в училищата, за да могат учениците да се занимават с културно-политически манифестации.
Евреи обявяват гладна стачка във френски затвор.
Руски медици прилагат диатермията при лечение на редица болести.
Спор между генерали в Богота, Колумбия.
Приходите от заплати в Германия за 1934 г.
Встъпването на германските офицери в брак.
В Съветска Русия надниците на младите работници са се увеличили.
Таксата за кучетата в гр. Шегед, Унгария.
В Съветска Русия ще бъде произведено общо преброяване на населението.
Властите в Флоренция решили да бъдат избити всички гълъби, които живеят в църкви и храмове.
Спални вагони под наем на туристите в Англия.
В Русия е въведен нов начин на предаване на телеграмите.
Заплатата на председателя на Чилската република.
Броят на студентите в Германия.
На 1 януарий, тази година Англия е имала 47 милиона жители.
За лошите условия на труд и ниско заплащане на служителите в Експлоатационния отдел на Пристанищната служба.
Относно заплатите на чиновници, участвали във войната през 1912-1913 г.
За увеличението на учителските заплати в Англия.
Обсъждане на въпроса колко членове от едно семейство могат да бъдат на държавна служба и размера на заплатите им.
Прилагане на закона за общественото подпомагане.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български техник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански глас
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Женски свят
 Здравие
 Земледелец
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Поле
 Последни новини
 Правда
 Прелом
 Работническа искра
 Ратник
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Семейно огнище
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Работна заплата
Резултати 46 - 54 от 426.стр.    First Page  Previous Page   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   Next Page  Last Page
Serial's cover page Дребни вести     
Варненски новини [newspaper]
бр. 3837, 19/02/1935
Serial's cover page Дребни вести     
Варненски новини [newspaper]
бр. 5641, 07/05/1936
Serial's cover page Дребни вести     
Варненски новини [newspaper]
бр. 5681, 16/06/1936
Serial's cover page Държавните икономии     
Ново единство [newspaper]
бр. 97, 15/11/1931
Serial's cover page Една неправда     
Морски ратник [magazine]
бр. 44=45, 01/12/1927
Serial's cover page Една несправедливост     
Варненски новини [newspaper]
бр. 599, 15/04/1915
Serial's cover page Една победа на английското учи ...     
Педагогическа практика [magazine]
бр. 5=6, 01/05/1923
Serial's cover page Едно напомняне на министър-пре ...     
Варненски новини [newspaper]
бр. 3879, 02/04/1935
Serial's cover page Еднодневната удръжка ще стане ...     
Варненски новини [newspaper]
бр. 3839, 21/02/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library