Start Over


За високите заплати на пълномощните министри и другите служители на легациите.
Необходимост от по-високо заплащане на учителите.
Протестни телеграми до правителството от чиновници в цялата страна с искане за 13 заплата.
По повод ниското заплащане на служителите в учрежденията към Министерството на Правосъдието.
Реплика към в. `Учителски другар` относно допълнително възнаграждение за учители.
За изчисляване на трудовия стаж и пенсионния фонд на държавните служители, служили като войници по време на войните.
Решение на министерството на финансите относно заплащане на служители, участвали във войната.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български техник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Време
 Ден
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански глас
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Женски свят
 Здравие
 Земледелец
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народен глас
 Ново единство
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Поле
 Последни новини
 Правда
 Прелом
 Работническа искра
 Ратник
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Семейно огнище
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1887 год.
Съответствия за:  Работна заплата
Резултати 55 - 63 от 426.стр.    First Page  Previous Page   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Next Page  Last Page
Serial's cover page Економиите на вънкашното минис ...     
Поле [вестник]
бр. 4, 22/06/1929
Serial's cover page ЗА УЧИТЕЛЯ     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 16, 16/10/1941
Serial's cover page За 13 заплата     
Варненски новини [вестник]
бр. 144, 27/12/1924
Serial's cover page За заплатите на държавните слу ...     
Академически вести [вестник]
бр. 3=4, 01/08/1940
Serial's cover page За персонала по правосъдието     
Свободен глас [вестник]
бр. 55, 02/11/1914
Serial's cover page За сведение на в. `Учит. Друга ...     
Свободен гражданин [вестник]
бр. 50, 09/07/1897
Serial's cover page За чиновниците-войници     
Свободен глас [вестник]
бр. 3, 04/10/1913
Serial's cover page За чиновнишките 2/3 от заплат ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 388, 17/05/1914
Serial's cover page Законите за трудовите договори ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5741, 15/08/1936


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library