Start Over


Градушки.,Лятна сесия на Св. Синод.
През изтеклата учебна 1930/31 г. във Варненската Девическа гиманзия `Мария Луиза`.
Варна е най-чистия и здравословен град на Балканите.
Получените сведения от странство [за чуждестранни туристи]
Получи се в. `Илюстрована политика`.
Варненското данъчно управление.
В желанието си да създаде удобно пътуване Дирекция спални вагони е наредила да циркулира всеки ден спален вагон във влака София-Варна.
Българо-белгийска ветеринарна конвенция ще бъде подписана.
Цигулка `Страдивариус` се продава.
Тия дни ще има подробни нареждания за пътуването по спални вагони.
Цените на месото.
Съгласно нареждането на министерство на земеделието...
Черешите в Горна Оряховица.
Цени на зеленчука.
Специални влакове с русси.
Пристигнали и отпътували параходи.
Обир.
Министрите Калфов и Стоенчев заминаха за София.
Румънските крайцери.
Румънските гости.
Зеленчуковите общински градини.
Германските екскурзианти студенти.
Уволненията в общината.
Преустановена дейността на варненския общински театър.
Командирът на румънските миноноски на визита при кмета.
Постоянното присъствие следи за изправността на чиновниците.
Извънредна сесия на общинския съвет.
Нов комисар по прехраната.
Отчуждаване на местата около разширението на шосето Варна - Св. Константин.
Удавен войник.
Балетен концерт.
Бездомническият въпрос.
Избор на постоянно настоятелство на Взаимно спомагателно д-во `Белий Лом`.
Организационно събрание на на Бюрото на Демократическия сговор.
Новите налози върху тютюна.
Панаир във Видин за манифактурни стоки.
Легитимационни карти за търговските агенти.
Ревизиране на досегашната временна тарифа за възнаграждение на пристанищните работници.
Назначен режисьор във Варненски общински театър.
Нови лекарски тарифи за обществените осигуровки.
Даден е кредит на инвалиди и вдовици от войната.
Б.Н. Банка за 20 авг.
Гроздоберът в Аджемлер.
Събирането на царевицата.
Земледелските катедри.
Екскурзия, организирана от Варненската държавна подвижна катедра.
Утвърден от М-вото на просветата за доцент по финанси и икономическа политика О. Н. Андерсен.
Акцизи за производителите на захарни изделия.
Инспектор по труда в Продавийска околия.
Осигурителни марки от Б. Н. Банка.
Редовни училищни занятия в морските специални школи.
Редовна сесия на Общинския съвет.
Варненското д-во `Инвалид` ще отбележи бойния празник на инвалидите.
Преговори за сливане на двата съюза на артистите.
Обгербване на карнетките.
Данък върху общия доход за 1923/24 г.
Участие на земеделските кооперации в изложението на 1 октомври.
Акцизи върху виното.
Основана е хлебарска кооперация в града.
Програмата за майсторските изпити във Варна.
Капарирането на товарните вагони.
Санитарното отделение отбелязва намаление на числото на инфекциозните заболявания.
Общинската театрална група подготвя репертоара си.
За конкурентните изпити по командировката на съдии в странство.
Окръжно за формените ученически облекла.
Тържествено откриване на театър `Ранков`.
Пристигнали параходи.
Общински кинотеатър.
Стокови борси.
Заминали параходи.
Гимнастическо д-во `Черноморски юнак`.
Заседание на общинския съвет.
Уволнени общински лекари.
Заседание на железничарската професионална организация.
Пристигнали параходи.
Сказка на проф. Ас. Златаров.
Конкурс за артисти в общинския театър.
Околийска конференция на учителите от прогимназиите.
Стокови борси.
Б. Н. Банка за 25 септ.
Н. В. Царя е избран за почетен председател на Б. Н. М. Сговор.
Префектът на Добрич пристига във Варна.
Началникът на обществената безопасност е подал оставка.
Конференция на бюрото на Търговско-индустриалната камара.
Вагон БДЖ за Цариброд-транзит.
Регулационната комисия ще определи място за постройка на общинската житна борса.
За направата на II етаж на у-ще `К. Арабаджиев`.
Избрано е ново настоятелство на варненския с. к. `Шипченски сокол`.
Предимство при искане на вагони.
Българските държавни съкровищни бонове.
Снабдяване на войсковите части с хранителни и фуражни припаси.
За бирническите удостоверения.
Срок за изплащане на данъците.
Ив. Мутафов назначен за кореспондент на германския в. `Мюнхенер`.
Пристигащи параходи.
Заповед за опазване от вандализъм дърветата по улиците и парковете.
Заболяванията през изтеклата година.
Резултати от футболните мачове.
Годишното събрание на д-во `Черноморски юнак`.
Празник на кинолюбителите.
Обезщетения за българи бежанци.
Дружеството на запасните офицери.
Глоби за нередовните пътници в железниците.
Кино `Прошек` днес.
Б. Н. Банка за 22 окт.
Държавата ще връща имоти на законните им притежатели.
Нови ревизионни книги.
Открита централна амбулатория при санитарното отделение в града.
Изпитната зимна сесия на студентите от Варненската търговска академия.
Инвентара на варненската градска библиотека.
Устроена е читалня към клуба на демократическата партия.
Открита за експлоатация дековилната линия гара Горни чифлик - Кюпрю кьой.
`Нибелунгите` в кино `Ранков`.
Бедните бежанци няма да плащат наем за отпуснатите им обработваеми земи.
По въпроса за отнетата общинска мера за пристанището.
Новият бюджетопроект на общината.
Недоброкачествен типов хляб.
Нареждане за безплатно превозване покъщнината на запасни офицери.
Отпуснати вагони за животни и стоки.
Износът на семена.
Заминащи параходи.
Данък общ доход.
Б. Н. Банка за 6 ноем.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански новини
 Добруджанско знаме
 Добруджанско слово
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Економистъ
 Економически преглед
 Земледелец
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известник
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Културен преглед
 Морски сговор
 Морско ехо
 Народен глас
 Народна воля
 Народна самозащита
 Нова България
 Ново единство
 Ново училище
 Обнова
 Последни новини
 Правда
 Работническа искра
 Работнишко дело
 Ратник
 Световен фар
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна България
 Сеяч
 Сила
 Славянин
 Социалистическа трибуна
 Списание за морска търговия, морско право и борсово дело
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1888 год.
  1887 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Транспорт, железопътен
Резултати 532 - 540 от 813.стр.    First Page  Previous Page   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Варна [вестник]
бр. 23, 04/06/1931
Serial's cover page Хроника     
Варна [вестник]
бр. 24, 05/06/1931
Serial's cover page Хроника     
Варненски дневник [вестник]
бр. 16, 26/09/1914
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 16, 20/08/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 50, 23/09/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 52, 25/09/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 79, 22/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 90, 02/11/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 94, 06/11/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library