Start Over


Решения на учителските съвети от гимназиите в Шумен, Варна, Хасково, Пловдив и др. градове.
За стремежа учебният процес да се нагоди спрямо особеностите на отделния ученик.
За стремежа учебният процес да се нагоди спрямо особеностите на отделния ученик.
За добрия пример в уредбата на едно столично училище.
Обсъждат се въпроси за устройването на летовища, детски игрища, лагери и др.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Българска младеж
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски работник
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджанско слово
 Земледелска победа
 Известник
 Куриер
 Народна воля
 Народна самозащита
 Наставник за учители и родители
 Ново училище
 Обнова
 Педагогическа практика
 Прелом
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сила
 Търговско-промишлена защита
 Училищна практика
 Христианский свят
 Черноморска камбана
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1889 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Училища - организация и управление
Резултати 64 - 72 от 182.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   Next Page  Last Page
Serial's cover page Издръжката на училищата в Тулч ...     
Добруджа [вестник]
бр. 190, 27/09/1918
Serial's cover page Изключени ученици завинаги зар ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3934, 28/05/1935
Serial's cover page Изявления на проф. Казанджиев     
Варненски новини [вестник]
бр. 5401, 09/09/1935
Serial's cover page Индивидуализация - обособяване ...     
Педагогическа практика [списание]
бр. 1, 01/10/1933
Serial's cover page Индивидуализация на образовате ...     
Педагогическа практика [списание]
бр. 5=6, 01/02/1934
Serial's cover page Какво може училището...     
Педагогическа практика [списание]
бр. 1, 01/10/1926
Serial's cover page Конференцията на областните ди ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3961, 24/06/1935
Serial's cover page Назначен нов секретар на Шумен ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 5372, 11/08/1935
Serial's cover page Наредба за основните учители     
Варненски новини [вестник]
бр. 3880, 03/04/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library