Start Over


Обявената революция от крилото на Хория Сима завърши катастрофално.
Забрана на евреите да продават църковна утвар.
Новият закон за свещениците.
Австралийският православен митрополит Тимотей отпразнува 40-годишен юбилей духовна служба.
В Белград е открита библиотека за изследване миналото на Византия.
Чешката православна църква се реорганизира.
Гр. Стремски Карловци - престолен град на Карловцкия митрополит и културен цевтър на Австро-Унгарската империя, тук се намира Архиепископската Митрополитска библиотека.
Анкета сред парижките библиотеки за най-четените автори.
Линда Гилбърт основава библиотеки в затворите в САЩ.
Редакционни съобщения.
М-вото на просветата обявява конкурс за написване разказ за любовта към животните.
За член на БАН е избран проф. Андрей Стоянов.
За инспектор на театрите в България е назначен Йордан Черкезов.
Книгоиздателство `Хемус` започва да издава списание `Земя и хора`.
Унгарският филмов актьор Антал Пагер ще пристигне в България.
Добричкото общинско управление ще издигне паметник на Йордан Йовков в центъра на града.
В Шумен ще бъде построена сграда за народна библиотека и музей.
Приет е новият правилник за литературните награди на Просветния съюз.
Унгарският писател Лайош Зилахи е дарил имуществото си на държавата.
Международна изложба на стари и нови книги В Париж.
Статистически данни за населението на Варненски окръг.
Представления на Столичната Драматическо-Оперна трупа.
Щети нанесени от пороен дъжд в града.
Население на Варна.
Нападения от разбойници по пътя Варна-Добрич.
Слово на Митрополит Симеон в Съборната църква.
Обявено началото на гроздобера във Варна.
Проблеми с поведението на файтонджиите в града.
Предложение за поставяне на табела пред общинската библиотека.
Решения на Градската Окр. комисия във връзка с предстоящото изложение.
Поради недостатъчен абонамент се отменя издаването на притурка с решенията на Народното събрание.
Инспекторът на полицията подп. Тепавски на посещение в града.
Резултати от изборите за съветници за Варненски окръжен съвет.
Подготвят се вечеринки и балове с благотворителна цел.
Публикация в местния в. `Одесос`.
Решение на кметството за преместване на градско-общинската библиотека.
Инцидент с кораба `Фердинанд` в Бургас.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Виделина
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджански глас
 Добруджански новини
 Домакиня
 Единство
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Здравие
 Известия на Народния музей - Варна
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска дума
 Куриер
 Литературни новини
 Морска мисъл
 Морски сговор
 Народна самозащита
 Нова България
 Ново единство
 Педагогическа практика
 Поле
 Последни новини
 Световен фар
 Свободен глас
 Сеяч
 Славянин
 Снопче
 Търговски фар
 Ударник
 Утринна заря
 Утринна поща
 Христианский свят
 Християнска защита
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1946 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1887 год.
  1886 год.
Съответствия за:  Библиотеки
Резултати 64 - 72 от 141.стр.    First Page  Previous Page   8   9   10   11   12   13   14   15   16  
Serial's cover page Из чуждия печат     
Християнска защита [вестник]
бр. 3, 15/02/1941
Serial's cover page Изгарянето на Търновската Патр ...     
Известия на Народния музей - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1912
Serial's cover page Историческо изложение в Стразб ...     
Христианский свят [списание]
бр. 6, 01/06/1895
Serial's cover page Какво се чете в Париж     
Виделина [вестник]
бр. 3, 21/11/1931
Serial's cover page Какво стори едно момиче     
Христианский свят [списание]
бр. 7, 01/10/1892
Serial's cover page Книгата и библиотеката     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 292=293, 25/11/1932
Serial's cover page Малки вести     
Литературни новини [вестник]
бр. 7, 11/11/1942
Serial's cover page Местни     
Черно море [вестник]
бр. 16, 22/09/1891
Serial's cover page Местни     
Черно море [вестник]
бр. 22, 02/11/1891


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library