Start Over


Положението.,Сръбските банкноти.
Договорите с частните лица.
Банковите клонове в Нова България.
Доставката на новите вагони.
Бюджетопроектите.,Уголемяването акционерните капитали на нашите банки.
Софийската търговско-индустриална камара.
Работите в Солун.
Заседание на Варненската търговско-индустриална камара.
Контрола над нашите стоки в Ромъния.
За индустриалците.
Нови монети.
Износа на триците и просото разрешен.
Безмитният внос на преждите.
Лотарийният заем на `Червения кръст`.
Редовна циркулация на руските параходи.
Реквизицията ще се плаща.
Условното превозване на стоките.
Движението на параходи във Варненското пристанище.
Скръбна вест.
За знание.
Разрешен износ на зърнени храни.
Възстановени митнически отношения с Турция.
Митническо положение за новите земи.
Затруднението на износа.
Пристигнали стоки.
За индустриалния съвет.
Варна и бъдащето му.
Нова железопътна линия.
За парахода `Фердинанд I`.
Стоката към повишение.
Една потреба за Бургас.
Липса на въглища.
Парахода `Варна`.
Разписанието на парахода `София`.
Властите в новите земи.
Завърнаха се от София делегатите на Бургаската борса.
За бежанците.
Инспектор по занаятите в Бургас.
Английски параход в Бургас.
Руския внос в България.
Съобщенията в Хасекията.
Турските грабежи напоследък.
Чужди параходи в Бургас.
По издаване на чековете от Б. Н. Банка.
За банковите райони.
За безплатните билети по железниците.
Кибритна фабрика в Бургас.
По инкасовата служба при Б. Н. Банка.
Променена фабрична фирма.
Контрола на златните и сребърни предмети.
По товаренето на вагоните.
Приемането за превоз и таксуването на избухливите вещества.
Дейността на пътуващите учители по земеделието.
Женските стопански курсове.
Пазарите и панаирите в България.
Заменени с дубликати облигации.
Обявени в несъстоятелност.
Нови книги - `За кооперативните мелници` от свещ. Т. Алферов.
По конфискуваните храни.
Обжалване решенията на комитета.
По реквизицията на български стоки в Одрин.
Цената на пшеницата.
Житарите при министрите.
Директен трен за Деде-Агач.
Отменението на глобите.
За реколтите въобще.
Комитетът за предвидливостта и житарите.
Исканията на житарите.
За търговците на пашкули.
Удовлетворена молба.
Запретен износ.
Конституиран управителен съвет.
Такси за превоз.
За чуждите монети.
Завършен вечерен търговски курс.
Суровите материали на индустриалците.
Курс за горни дрехи.
Справедливо застъпване.
Курс по кожухарското бояджийство.
Утвърден устав на мелничарския съюз в България.
Свободен износ.
По таксуването на яйца, изпращани в посока към Цариброд.
Искат телефон в Радомир.
Благодарност за дарение на читалището в с. Михалци.
Тегленията на класната лотария.
Книжнина.
Мострен панаир в Букурещ.
Курс за обущарство.
Отркиване на училище за търговия и кооперативно дели.
Обявен търг за доставка от Министерството на търговията.
Акционерно Д-во `Зора`.
Внос на български кокошки в Цариград.
Износа на кокошки.
Модна седмица и Моделна седмица във Виена.
Вноса на България в Цариград.
Стоки на парижката фирма `Omnium Stocks`.
Министър Даскалов за митническата тарифа.
Мораторните вътрешни задължения.
Курс по модерно обущарство в Тетевен.
Нова тютюнева фабрика.
Разглеждано дело в Полевия съд.
Конгреса на търговско-индустриалните камари.
ООбщото събрание на Русен. търгов. индустр. камара.
Лихви по мотаторните задължения.
Митническата тарифа.
Подсъдност на делата по реквизицията.
Срокове за деклариране на акциите.
Членове на френската търговска камара в София.
Конгреса на житарите.
Забавяне на телеграфните съобщения.
Митническа автономна тарифа.
Заминал кораб.
Цената на кибрита.
Чуждите вагони, които пристигат от странство.
В село Дикили Таш.
Правителството на Чехословакия.
До митниците.
В Устово на Арда съставено д-во.
Върховният медицински съвет.
Съставена нова фирма.
Промени.,Почина Пвтър Енчев.
Беглика.,Пощенските такси.
Управителният съвет на Б.Н.Б.
Разпоредено до митниците.
Австрийското посолство.
Книжни фабрики.
`Търговско-промишлена защита` в удвоен формат.
Книжка 7-8-9 от Списание на Б. Икон. Д-во.
Наредба за изплащанията на имотните, принадлежащи на гръцко-български емигранти.
Избори за заместване членовете на Варнен. Попул. Банка.
Закон за забрана на частната фабрикация на всички видове експлозиви.
Детайлистите търговци изпращат делегация против гербовия налог.
Нова серия банкноти по 1000 лв.
Дълговете на българските дебитори към френски кредитори.
Да дадът сведения българите, които имат съквестирани имоти в Румъния.
Контрола върху акционерните дружества.
Изтекъл срок на собственост.
Незаменени разписки с облигации.
Разпореждане до митниците.
Панаира в Е. Джумая.
Проливни дъждове.
Сведения от Сърбия.
Венчавки.,Анонимна статия във в. `Мир`.
Заведено дело.
Капитала, резервите и фондовете на Бълг. Земед. Банка.
Поповска кредина банка.
Преоценката на варненските храни.
Към книгоиздателите в Бългагрия.
Проверка на пътниците от чужбина.
За Б.Н.Б.
Дирекцията на железниците.
Посредници на Варненската стокова борса.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Бежански глас
 Варненски новини
 Време
 Добруджа
 Единство
 Економически преглед
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Народна воля
 Ново единство
 Свободен глас
 Северна поща
 Сеяч
 Славянин
 Стефан Караджа
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1938 год.
  1937 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1897 год.
Съответствия за:  Митнически контрол
Резултати 64 - 72 от 75.стр.    First Page  Previous Page   8   9  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 450, 06/01/1913
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 468, 28/09/1913
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 520, 26/02/1914
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 632, 16/05/1915
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 527, 30/07/1921
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 530, 10/08/1921
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 573, 22/04/1922
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 616, 23/05/1923
Serial's cover page Хроника     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 641, 17/02/1924


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library