Start Over


I-во модерно художествено ателие `Българско Изкуство`, Варна.
Висок гост във Варна.
Разпореждане до митниците.
Застоя на търговията.
Ново търговско дружество при гара Червен Бряг.
`Handel Sberichten`за новия вицеконсул в Холандия.
Тричленна комисия в захарното сдружение във Варна.
Сотир Ламбоолу фалирал.
Новата фабрика за пили на г. Роман Маринов в София.
Габровската агентура на БНБ.
Оплакване от няколко търговски къщи за загубени ценни книжа.
Манифактуристите търговци във Варна.
Фирми в несъстоятелност.
Министерството на Финансиите разрешава вноса на калцово масло за индустриални цели.
Индустриалното свидетелство на бившата фирма `Албрехт & Илиев` във Варна.
По доставката на химически торове.
Тазгодишната доставка на семена.
Тегленията на класната лотария.
Премии по овощарството.
Премии по лозарството.
Големи пожари във Варна.
Из дейността на агрономите през 1909 год.
Вторият конгрес на земледелските кооперации в София.
Преговорите с Турция.
Мелничарски конгрес в София.
Велика арменска благодетелка - Тамара Хугасиян.
Варненска Популярна Банка.
Безплатен обущарски курс във Фердинанд.
Разпоредби на Министерството на финансиите за обмитяване на стоки.
Обявени в несъстоятелност търговски фирми.
Популярна банка в Тутракан.
Нови търговски фирми в Русе.
Кооперативно потребително дружество `Задружен Труд` в Плевен.
Общи акционерни събрания.
Злоупотреби с цените на тютюна и кибрита в Трънска околия.
Акционерно Спестително Дружество в Ловеч.
Лозарски курс в Станимака.
Систематизиране решенията на експертната комисия.
Заседаващ управителен съвет на съединените тютюневи фабрики.
Чехска изложба в София.
Контролно бюро при Министерството на финансиите.
По вноса на произведенията от Крит и Самос.
Варненската пощенска управа.
Годишен отчет на Опитната станция в Садово.
Втори смесен влак по линията Горна Оряховица - Царева ливада.
Обявен конкурс за изработване на плана за търговско училище във Варна.
Търговско-Акционерно Д-во `Черно море` - Анхиало.
По линията Т.-Пазарджик - Пещера.
Credit Foncier de Bulgarie.
Земледелски бюлетин.
Фирма в несъстоятелност.
По един търг на изпаднал в несъстоятелност варненски търговец.
Нови гербови марки.
Турско-българските търговски преговори.
Софийското Търговско Д-во.
Каботажната служба по нашето крайбрежие.
Железница до Самоков.
Търг за товарни вагони.
Бояджийски курсове.
Несъстоятелност.,Реколтата на тютюня в Смирна.
Венчавка.,Изплащане обезщетенията от застраховки.
За експортьорите на суров тютюн.
Българското Земледелско Д-во.
По вноса на суровите животински произведения.
Облагане с мито аналитичните и др. везни.
Безмитен внос.
Земледелска и скотовъдска изложба.
Застраховка на добитък.
Търси се сирене в Смирна.
Книжнина.,Открит клон на фирмата Н. Г. Баръмов & С-ие в Стара Загора.
Тегление на класната лотария.
Увеличава капитала си Безименното д-во на бившите заведения Пенков & Попов в Русе.
Карантинни мерки.
Съобщение на администрацията ни.
Износ на храни.
Венчавка.,Фабриката `Калешка Долина`.
Събора на Сръбско-българския комитет.
Анулирано индустриално свидетелство.
Вечерен обущарски курс.
Конгреса на содо-лимонадените фабриканти.
Намразен и възненавиден управител.
Нередовна и престъпна служба.
Вълнението на плевенци.
Починала.,По свидетелствата за местопроизхожденията на стоките за Турция.
Курс по обущарството за калфи.
Износ на храни.
Из конгреса на аптекарите.
Сесията на Варненската търговско-индустриална камара.
Търгът за осветлението на гр. Варна се утвърди.
По закона за борсите.
Русенската Търговска Камара и протеста на пивоварите.
Из деятелността на индустриалния съюз.
Новата тарифа между БДЖ и Бълг. Параходно Дружество.
Превоз на кабелите.
По кринината и кантарината.
Протоколите на тарифния съвет.
Началника по акциза и индустриалците.
Безмитен внос.
Пренасянето на избухвателни вещества.
Курс за огняри и помощници машинисти.
Износ на храни.
Класната лотария.
Кандидати за служба в търговско-промишлени заведения.
Утвърдени конкордати.
Обявени в несъстоятелност.
Решенията на статистическия съвет.
Изменение закона за митниците.
Противници на театъра.
Свикват се акционерите на Софийска банка на извънредно общо годишно събрание.
Законопроекта за техническия контрол на индустриалните заведения.
Воденето на книгите и регистрите от индустриалците.
Гордостта на българската индустрия е модерната мелница на Анонимното индустриално дружество в Балчик.
Нашите експортни фирми в Австрия.
Русенската търговска камара и международния конгрес на търговските камари.
Продължение на русенския кей.
Курс по бояджийство.
Забранен износ на добитък из Турция.
Специализация по риболовството.
България в Бернското железопътно споразумение.
Курс по занаятчийско счетоводство.
Тегления на класната лотария.
Реформа в експертната и контролната митнишки служби.
За занаятчийските кооперации.
По планирането на г. Варна.
Заминал в Петербург.
Фирмата `Барнатан и Ардити`.
Варненското житно тържище.
Вносът на амбалажни торби.
Венчавка.,Състоянието на розите.
Подписване договора между България и Австро-Унгария.
Митнишка тарифна статистика.
Важна мярка на варненското кметство по движението на колата.
Курс по птицевъдството в Плевен.
Пътеводител за гр. Варна.
Новата банка.
Заминали по изучаване инженерни бригади.
Кооперативните банки.
Службата за укрепяване пороищата.
Параходните агенции - бирници.
Помещението на варненската борса.
Индустриалната железница в Шумен.
За работнишкия фонд.
`Паркетита` от Русе.
За градския хотел.
Гаранциите на чуждите дружества.
Варненската борса държавна.
Преобразувана фирма.
Търг за работа по хангарите на пристанищата във Варна и Бургас.
Изплащането на г. Т. Алексиев.
Митинг.,Реколтата в Раховско и БелоСлатинско.
Лични.,По износа на брашна.
Конкурс по градинарството и лозарството в Лясковец.
Прехвърлена концесия.
Концесия за каменовъглищно производство.
Правилника за прилагане закона за лова е обнародван в `Държавен вестник`.
Розовото масло и продажбата му.
Наново борсов член.
Вноса на преждите.
Линията Бойчиновци - Фердинанд.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Бежански глас
 Варненски новини
 Време
 Добруджа
 Единство
 Економически преглед
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Народна воля
 Ново единство
 Свободен глас
 Северна поща
 Сеяч
 Славянин
 Стефан Караджа
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1938 год.
  1937 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1918 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1897 год.
Съответствия за:  Митнически контрол
Резултати 55 - 63 от 75.стр.    First Page  Previous Page   7   8   9  
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 207, 29/01/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 208, 02/02/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 209, 05/02/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 258, 11/08/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 284, 23/10/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 296, 20/11/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 302, 04/12/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 367, 12/04/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 426, 05/08/1912


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library