Start Over


Регистрацията на чуждите поданици.
Промени в състава на жилищните комисии.
Нови бежанци от Цариград.
Първият девически трудов набор.
Курсове по земеделието и отраслите му във Варненска и Провадийска околии.
Овощните дървета и гладкия лозов материал (резници).
Въздухоплавателните школи в Англия.
Парижката община е предвидила кредит за сондажи за подземни води.
За изплитането на един копринен чорап са потребни 5,000 метра копринена прежда.
Библията е била преведена на цигански език от Антон Даниел.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски новини
 Виделина
 Есперантска младеж
 Земледелец
 Културен преглед
 Ново единство
 Ново училище
 Педагогическа практика
 Утринна поща
 Училищна практика
Data Tag
  1943 год.
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1906 год.
Съответствия за:  Обучителни методики
Резултати 73 - 81 от 401.стр.    First Page  Previous Page   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next Page  Last Page
Serial's cover page Детските игри като предметна о ...     
Училищна практика [списание]
бр. 7=8, 01/09/1911
Serial's cover page Детското училище на г-ца Моно     
Училищна практика [списание]
бр. 2, 01/02/1910
Serial's cover page Дисциплината в училището на д- ...     
Педагогическа практика [списание]
бр. 6, 01/03/1933
Serial's cover page Дневни     
Земледелец [вестник]
бр. 52, 14/10/1922
Serial's cover page Дребни вести     
Варненски новини [вестник]
бр. 5709, 14/07/1936
Serial's cover page Думи, които оживотворяват     
Училищна практика [списание]
бр. 3, 01/03/1911
Serial's cover page Думозрителният метод в Чехосло ...     
Педагогическа практика [списание]
бр. 2=3, 01/11/1933
Serial's cover page Дух на самостоятелност при обу ...     
Педагогическа практика [списание]
бр. 8=9, 01/05/1936
Serial's cover page Дърва за зимата     
Педагогическа практика [списание]
бр. 1, 01/10/1931


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library