Start Over


Любителската театрална трупа при БКО ще изнесе представлението `Под чехъл`.
Пристигнаха нови семейства колонисти от Тракия.
Поканват се всички лозари на 14 февруари на Трифоновден.
Свикването на младежите под знамената от 1933 набор ще бъде на 5 март.
Списъците за изборите на трудова камара са сгрешени.
Оплаквания на абонати, че не получават редовно вестника ни.
Липсва улично осветление в крайните квартали на града ни.
Износът на птици от страната.
Заем от 15 млн лева ще сключи Пловдивската община.
Нов воден синдикат в Пловдивско.
Ревизия на Инспекцията по труда в Бургас.
Проверка на БЗК Банка за продажбите на коноп в Пазарджишко.
Зарегистрирани бедни в Пловдив.
Насърчаване на копринарството у нас.
Млякото от мандрите в Карнобатско.
`Дяволското блато` край Приморско ще бъде пресушено и ще се създаде курорт.
Криминална хроника от Ямболска околия.
Раздаване на син камък на кооперациите.
Броят на пътниците от бургаската гара през м. май.
Трудовите групи на безработните в Пловдив.
Заповеди и разпоредби от кмета на гара Кричим.
Засети площи с памук в Хасковска околия.
Радио София увеличава мощността си.
Вълчица в югославско село.
Пасивът на италианската външна търговия.
Новият австрийски вътрешен заем ще бъде пуснат след Великден.
Броят на безработните в Югославия.
Разширяване на водопроводната мрежа, проблемът с безработицата, постройката на обществена баня и благоустрояването на града.
Мерките на правителството за премахване безработицата в страната.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Бежански глас
 Български техник
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Ден
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Единство
 Економически преглед
 Женски свят
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Морски ратник
 Народен глас
 Народна дума
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Последни новини
 Правда
 Прелом
 Работническа искра
 Ратник
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1894 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Безработица
Резултати 73 - 81 от 309.стр.    First Page  Previous Page   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   Next Page  Last Page
Serial's cover page Вести     
Ново единство [вестник]
бр. 234, 12/02/1933
Serial's cover page Вести от Бесарабия     
Последни новини [вестник]
бр. 69, 21/07/1940
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3817, 30/01/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3885, 08/04/1935
Serial's cover page Вести от България     
Варненски новини [вестник]
бр. 3953, 16/06/1935
Serial's cover page Вести от чужбина     
Варненски новини [вестник]
бр. 3865, 19/03/1935
Serial's cover page Виенски музикати без работа     
Единство [вестник]
бр. 203, 10/08/1930
Serial's cover page Водоснабдяването на града     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 213, 30/09/1929
Serial's cover page Всички стопански предприятия щ ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3821, 03/02/1935


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library