Start Over


Световният свободен тонаж намалява.
Числото на безработните в Русия се увеличава.
Имперската банка в Германия.
Данъците върху тютюневите произведения в Швеция.
Югославянският паричен пазар.
Производството на захар в Румъния.
Вносът във Франция.
Международен конгрес по железниците в Неапол.
Белгийски заем за Америка.
Вносът в Англия.
Безработицата в Германия.
Чужди тържища.
Построени товарни параходи в света през 1924 г.
Безработицата в света.
Износа на въглища от Англия.
Тържища.,Международният пазар на житото.
Пазари.,Превоза на стоки по море.
Конопено производство в Анадола.
Безработицата в Англия.
Търговията с вълна.
Износът на тютюн от Анадола.
Брашно за Чехословакия.
Съюзнич. дългове към Америка.
Износа от Съединените щати за Германия през 1920г.
Бюджета на Англия за финансовата 1920г.
Канадската книжна индустрия през 1920г.
Безработицата в Съеднинените щати.
Стопанско положение на България през първото тримесечие на 1936 г.
За безработните интелигенти.
Почистване и подобрение на мерите и пасищата в страната.
Строеж на нови общински домове.
115 нови бани в страната.
Открива се академия по телесно възпитание.
Усилен строеж на просветни сгради.
И последните интелигентни безработни ще бъдат настанени на работа.
Продоволствието на страната.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Академически вести
 Бежански глас
 Български техник
 Варна
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Ден
 Добруджанска поща
 Добруджански вести
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Единство
 Економически преглед
 Женски свят
 Източна мисъл
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Киноек
 Куриер
 Морски ратник
 Народен глас
 Народна дума
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Последни новини
 Правда
 Прелом
 Работническа искра
 Ратник
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1894 год.
  1892 год.
Съответствия за:  Безработица
Резултати 82 - 90 от 309.стр.    First Page  Previous Page   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Next Page  Last Page
Serial's cover page Вторият обект за настаняване б ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3952, 15/06/1935
Serial's cover page Външен отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [magazine]
бр. 38, 05/07/1923
Serial's cover page Външен отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [magazine]
бр. 5, 31/10/1924
Serial's cover page Външен отдел     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [magazine]
бр. 17=18, 19/02/1925
Serial's cover page Външни съобщения     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 506, 09/04/1921
Serial's cover page Външни съобщения     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 508, 15/04/1921
Serial's cover page Въпроса за безработицата във В ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3948, 11/06/1935
Serial's cover page Вътрешен стопански преглед     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [magazine]
бр. 2, 01/04/1936
Serial's cover page Вътрешни новини     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 7, 04/08/1941


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library