Start Over


Състоянието на варненските лозя.
Майскките бръмбари.
Вярно било.
Поправка.,Кой казва истината.
За сведение на Варнен. Окр. Учил. Инспектор.
По отчета на комисията за серги-парасъ.
Годеж.,Тракийска вечер.
Самоубийството на прокурора Георгиев.
Книжнина.,Варненското данъчно управление.
Нов закон срещу спекулата.
Приключен е износа на наши кюстендилски ябълки.
Туристическо дружество `Девненски извори` с дарение за питомците на благотворително дружество `Надежда`.
Българските градинари в Унгария.
Сътрудничество на агрономите в строежа на общински обори.
В Плевенско се открива сиропиталище.
Въдворен е бил на временно местожителство плевенския хлебар Симо Георгиев.
Таксите на свещенниците.
Закупуването на реколтата от рецин.
10на сто отстъпка за който предплати данък занятие - патент.
Златна страница в репертоара на Театър кино `Ранков`.
Годишен отчет на комитета за летните ученически колонии във Варна.
На 26 т.м. Варненската община ще събира текущите данъци без лихви.
Новият състав на членовете на Управителния и поверителни съвети на комитета на летните ученически колонии.
Редакцията на в. `Народен ратник`.
От 1 юлий се въвежда аеропланна поща.
Машинисти и огняри.
Всяко недеклариране на упражнявано занятие се наказва.
От 1 юлий т. год. почва да циркулира ускорения влак между София-Варна.
Помощник кмета Цонко Ханджиев заминава в едномесечен отпуск.
[Редакционно съобщение].
Търговски протест.
Работническа демонстрация.
Изнудване.,Кметска нехайност.
Подписка.,Кална улица.
По флота.
Сесията.,Кражба.
Редакцията опровергава заблуда относно строежа на `Дом на изкуствата` във Варна.
Голям интерес към филма `Пламенна младост`.
Постъпили данъци в касата на тукашното Данъчно управление.
Група скаути във Варна.
Мнение по посмъртната кооперативна организация.
На съчувственниците за посмъртната организация.
Закона за праздниците и тухларските фабрики.
Вноса на `Olio Sasso`.
По работенето в пивоварните фабрики в праздник.
Закрит курс по шивачество.
Безмитен внос на индустриални материали.
Облагането с пътен данък.
Отменена карантина.
Агрономическа сбирка.
Митнишки съобщения.
Списание на Икономическото Д-во.
Срамни дела във варненската митница.
Проверката на овцете и козите.
Наредби от Финансовото М-во.
Телефонно съобщение в Горна Оряховица.
Банкет в чест на г. Харалан Николов в Търговския клуб.
Списък на индустриалците, ползуващи облаги по закона за насърдчение на местната индустрия.
Общи годишни събрания.
По вноса на значките.
Млечно брашно `Нестле`.
Увеличение на чешката захар.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Бюлетин на Отечествения фронт гр. Варна
 Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска защита
 Куриер
 Курортни вести
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна воля
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Последни новини
 Прелом
 Природен лекар
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сеяч
 Славянин
 Стефан Караджа
 Театър и музика
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1944 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Данъци и такси
Резултати 802 - 810 от 896.стр.    First Page  Previous Page   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   Next Page  Last Page
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 34, 02/05/1909
Serial's cover page Хроника     
Народен глас [вестник]
бр. 7, 15/02/1931
Serial's cover page Хроника     
Последни новини [вестник]
бр. 44, 28/01/1940
Serial's cover page Хроника     
Последни новини [вестник]
бр. 48, 25/02/1940
Serial's cover page Хроника     
Ратник [вестник]
бр. 5, 01/07/1930
Serial's cover page Хроника     
Светкавица [вестник]
бр. 38, 14/12/1910
Serial's cover page Хроника     
Театър и музика [вестник]
бр. 366, 03/08/1925
Serial's cover page Хроника     
Театър и музика [вестник]
бр. 365, 03/08/1925
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 219, 16/03/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library