Start Over


Варненският Окръжен Управител приканва навършилите 17 г. да се запишат за военна служба.
Произшествия станали в гр. Варна 1890 г.
Внесено държавни берии от град Варна.
Извод от приказа на Варненския Окръжен Управител относно патентния данък.
Варненският Окръжен Управител приканва занаятчиите да внесат патентната си такса.
Приказ на Варненския Окръжен Управител, относно патента за продажба на тютюн.
Окръжно на Министерството на Финансите за длъжници на земеделческата каса.
За освобождаването от пътен данък.
Преселниците в България подлежат на военна повинност.
Отменя се позволително за износ на дървен материал.
Съобщение на Варненския Окръжен Управител относно провеждането на търгове.
Министерството на Вътрешните дела забранява работата с хектограф.
Съобщение на Варненския Окръжен Управител относно събирането на местни данъци и такси.
Съобщение на Министерството на Вътрешните дела относно откупуването от военна повинност на младежите мюсюлмани.
За издаването на задгранични паспорти.
Окръжно на Варн. Окр. Управител относно явяването на военна служба.
За извършени фалшификации на документи за собственост.
По приспособлени е на новия закон за гербовия сбор.
За съставяне на избирателните списъци.
Варненският окръжен управител е одобрил Правилника за хлебарите.
Министерство на финансите уведомява, че книжата на Червения кръст трябва да бъдат освободени от такси.
Предписание на Варненския окръжен управител относно заверка на документи.
Предписание на Министерство на Вътрешните дела относно издаването на задгранични паспорти на запасни долни чинове.
Предписание на Варненския окръжен управител относно свидетелства издавани на турски граждани.
Предписание на Варненския окръжен управител за парични гаранции от донаборници напускащи страната.
Предписание на Варненския окръжен управител относно издаването на ловни билети на чужди граждани.
Окръжно на Министерство на Финансите относно спазване на Закона за горите.
Предписание на Варненския окръжен управител относно вноса на силнодействащи и отровни вещества.
Внесено държавни берии от град Варна във Варненското Окръжно Ковчежничество през Септемв. 1891 г.
Българската Народна банка събира всички златни банкноти.
За издаването на разрешителни за хазартни и други игри в заведенията.
Търг за почистването на улиците на гр. Варна.
Окръжно на Министерствиото на Вътрешните работи относно свидетелства за търговия с добитък.
Окръжно на Варненската Окръжна Постоянна комисия относно относно събиране на данъци.
За предпазване на лозовите насаждения от филоксера.
Относно Закона за мерките и теглилките.
Внесени държавни берии от гр. Варна във Варненското Окръжно Ковчежничество през месец Декемврий 1892 г.
За градските данъци и такси.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Eк
 Български стопански вестник
 Бюлетин на ловното дружество Сокол - Варна
 Варна
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Варненски работник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Дневни новини
 Добруджа
 Добруджанска поща
 Добруджански глас
 Добруджански глас
 Добруджански куриер
 Добруджански новини
 Добруджанско слово
 Единство
 Земледелец
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Книжарска защита
 Куриер
 Курортни вести
 Морски сговор
 Народен глас
 Народна воля
 Ново единство
 Обнова
 Поле
 Последни новини
 Прелом
 Природен лекар
 Ратник
 Рибарство и отраслите му
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Свободна Добруджа
 Северна поща
 Сеяч
 Славянин
 Стефан Караджа
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Христианский свят
 Черно море
 Черно море
Data Tag
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1905 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1902 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1890 год.
  1889 год.
  1888 год.
Съответствия за:  Данъци и такси
Резултати 811 - 819 от 824.стр.    First Page  Previous Page   91   92  
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 34, 31/12/1890
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1=2, 19/01/1891
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 9, 20/03/1891
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 21=22, 24/07/1891
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 31, 30/10/1891
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 3, 20/01/1892
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 35, 30/11/1892
Serial's cover page [Съобщения на държавните и общ ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 8, 10/03/1893
Serial's cover page [Съобщения на общинските власт ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1=2, 19/01/1891


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library