Start Over


История.,Сегашното положение на общинската санитарно-ветеринарна служба.
Кланичното дело.
Контрола над млякото.
Контрола върху млечния добитък.
Пазари на добитъка.
Пазари на съестни продукти.
Работилници (временни салхани за приготовление на месни консерви).
Рибарници.,Яйца и домашни птици.
Внос и износ на прясно месо.
Персонал.,Хигиенически съвети.
Заключение.
Избор на бюджетна, прошетарна, инвентарна и пътна комисии.
Състояние на земледелието и отраслите му в окръга.
Положението на пътните съобщения във варненското техническо окръжие към 1. IV. 1920 год. и обясненията за причините на това положение.
Второ четене на бюджета на планоснемачното бюро за 1920-1921 год.
Санитарно-ветеринарната служба и състоянието на скотовъдството във варненски окръг за време 1918 и 1919 г.
Изслушване доклада на комисията по въпроса за нишето земледелско училище.
Санитарното състояние на окръга.
I-во четене на бюджето-проекта на окръга за 1920-1921 г.
Решение за образуване на нови общини : Хасърджикска, Долно-чифлишка, Старо-Оряховска и Пашаитска.
С. Таптък преминава към Река-Девненска община, а с. Кочак - към Ботевска община.
Образуват се нови самостоятелни общини - Дишпудашка и Сарадърска.
Състоянието на водоснабдителното дело във Варненското кооперативно окръжие.
Доклад към бюджето-проекта по водоснабдяване селата във Варненски окръг.
Приемане на бюджета на кооперативното водоснабдително бюро за 1920-1921 г. и избиране на комисия, която да определи кои водопроводи ще бъдат поправени.
Определяне размера на паричната пътна тегоба за 1920 г.
Извънредни приходи.
Разглеждане молбата на с. Белево и др. за направа на шосе.
Положението на фондовете в окръга.
Въпросът за издръжка на Сиропиталището.
Задачите и функциите на окръжните съвети.
Дейността на Варненски окръжен съвет през последните осем години.
Контролна служба.
Благоустройство.,Планиране.,Водоснабдяване.,Архитектурна служба.
Пътища, шосета.
Телефони и поща.
Пожарно дело.
Залесяване.,Окръжния имот `Св. Константин`.
Санитарно-ветеринарна служба в окръга.
Аптечно дело.
Подпомагане земледелието и отраслите му.
Резолюция от конгреса на Съюза на ветеринарните служители по въпроса за положението на българите в поробените български покрайнини, както и срещу румънската денационализаторска политика.
Безкористният П. Г. Петрович.
Санитарни мерки при вдигане на карантината.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски дневник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджа
 Здравие
 Земледелска победа
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Народен глас
 Ново единство
 Обнова
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Северна поща
 Сеяч
 Славянин
 Търговски фар
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1939 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1898 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1885 год.
  1884 год.
Съответствия за:  Ветеринарно-санитарно дело
Резултати 82 - 90 от 389.стр.    First Page  Previous Page   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   Next Page  Last Page
Serial's cover page Из отчета на химическия отдел ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 29, 19/02/1926
Serial's cover page Извлечение     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 7, 01/05/1915
Serial's cover page Извлечение от протоколите от I ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 2, 20/12/1920
Serial's cover page Извършена работа от органитe н ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 3, 01/05/1939
Serial's cover page Извършена работа от органите н ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 1, 01/04/1939
Serial's cover page Изложението на председателя на ...     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 18, 04/11/1930
Serial's cover page Износ на български добитък в С ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3915, 09/05/1935
Serial's cover page Искаме ревизия, мир!     
Добруджа [вестник]
бр. 93=94, 11/08/1929
Serial's cover page Истината по откриването месопр ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 385, 26/04/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library