Start Over


Министерство на земеделието [организира изложба на копринопроизводителите].
Д-вото на санитарния и ветеринарния персонал във Варна ше има събрание.
Към турските училищни настоятелства [по абонамента на вестника].
г. Марин Каракашев [е направил дарение на манастира `Св. Константин`].
Срока за изпащане [на данък върху домашните животни изтича].
Тютюневите кооперации са имали конференция в Пловдив.
Курс за турските учители.
Говедовъдна околийска изложба.
Обръщаме внимание на селските куриери.
Конференция на бубохраннителите.
Изложба на житни, фуражни, маслодайни и зеленчукови семена.
Засаждането на дърветата.
Вълната и износа й.
Пашкулната реколта.
Търговията със свини.
Есенния Лайпцигски мострен панаир.
С указ се отцепва с. Елеч.
Земледелската банка е рзрешила кредит.
При земледелското училище в Садово.
Министерството на земледелието е дали нареждания.
През 1926/27 учебна година е имало допълнителни земледелски училища.
Финансовото министерство е разработило законопроект за акцизите.
Производството на тютюн през 1927 г.
Търговският баланс на митниците.
Отпуснати кредити на кооперации.
За драмата `Христо Ботев` на Богдан Иванов.
Проверка на общинските счетоводни бюджети от Земеделската катедра.
Механизация при жътвата.
Земеделската катедра предоставя машини за извличане на коприна от пашкули.
Прием на ученици в държавното кошничарско-мебелно училище в гр. Плевен.
Консумацията на захар.
Копринена фабрика в Търново.
Възстановяване на земеделското училище в Садово.
Законопроект за професионалното образование в страната.
Стоковите борси във Варна и Бургас.
Цените на виното.
Цените на суровите пашкули.
Кредити за тютюневите кооперации.
Съюзът на санитарния и ветеринарен персонал в България издава вестник `Народно здраве`.
Комюнике по турско-българския търговски договор.
Метрологичната комисия.
Законопроект за емиграцията.
Законопроекта за парните котли.
Законопроекта за индустриалните железници.
По прилагане закона за мерките и теглилките.
Премии по копринарството.
Местното търговско дружество.
Закрит е обущарския курс.
Овощарски премии.
Курс по модернизиране на гостилничарството и хотелиерството.
Софийското търговско дружество.
Помощ за тъкачески станове.
Помощи по професионалното образование.
Отпусната помощ на кожари.
Варненската градска общинска библиотека няма да предоставя политическите вестници на читателите.
Времето, посевите, лозята, домашния добитък и пр.
Доброволна пожарна дружина.
Политическо събрание.
Концертите на г-ца М. Славянска.
Нови несъстоятелности.
Митническата ни спогодба с Турция.
Карантинно наблюдение.
Тарифно бюро при Софийската Търговска Камара.
Облаги за индустриалците и занаятчиите.
Българската Ипотекарна Банка.
Баланса на Банка `Напредък`.
По задочния търговски курс на Ив. Костов.
Правилника за надзора върху приготовлението и продажбата на тестените произведения.
Занаятчийска конференция.
`Съединените тютюневи фабрики`.
Банка `Напредък` в Плевен.
Съюз на българските читалища.
Бургаска Търговско-Индустриална Камара.
Домостроително дружество в Плевен.
Демонстрация по бубохраненето.
Панаира в Нова Загора.
Тегленията на Класната лотария.
Фирма в несъстоятелност.
Ползуване с намалени такси за превоз.
Емиграционна агенция.
Ново пътно разписание в българските държавни железници.
Кинематографическо дружество в Русе.
Предаването на един реморкьор.
Тъкаческа фабрика за копринени платове в София.
Модерно пресовани тухли.
Ще уголеми капитала си Провадийското Акционерно Д-во `Добрина`.
Отложен е търга за електрическо осветление на гр. Варна.
Бойкотирани тръжни предприятия.
Сп. `Народно Стопанство` и Занаятчийските кооперации.
Помощи на професионални училища.
Чиновническото Коперативно Спестовно Застрахователно Дружество.
Делегация от търговци на посещение при министрите.
По търговския договор с Австро-Унгария.
Специални международни товарителници.
Употреблението на старите крини.
Превоз и таксуване на избухвателните вещества.
Обявена стачка на работниците в държавна мина `Перник`.
Безмитното внасяне на турското розово масло.
Горско училище в Лъджене.
Бубарски курс.
Тарифирането на вазелина и амоневия нитрат.
Пътниците от Цариград.
Превоза на железни каси и подложки за каси от Германия.
Беритбата на розите.
Джафер Персиян и Генералната Банка.
По облагането на амбалажите.
Износното мито на житата.
Книжнина.
Тарифното бюро при Софийската Търговско-Индустриална Камара.
За вносителите и фабрикантите на мерки и теглилки.
Девическият търговски курс в Бургаз.
Разрешен внос на лекарство.
Курс по шивачество в Стара Загора.
Министерството на финансите по митническата тарифа.
Етнографическо изложение в Прага.
Цените за изключителната тарифа N 23 за станция Rendsburg.
Курсове по копринарство.
Правилника за вината.
Поето представителство.
За предпазване горите.
Продажба на пашкули.
Паднала градушка.
Откриване спирка между Левски и Павликени.
Окръжната скотовъдна изложба в Плевен.
Как чиновниците гледат службата си.
Книжнина.,Състоянието на посевите, лозята, градините, добитъка и пр. от 15-й май до 1-й юний т. г.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Единство
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Сеяч
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
Data Tag
  1940 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1930 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1892 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Копринена промишленост
Резултати 82 - 90 от 121.стр.    First Page  Previous Page   10   11   12   13   14  
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 12, 22/07/1926
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 13, 29/07/1926
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 14, 25/07/1927
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 13, 02/07/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 17, 01/08/1928
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 202, 12/01/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 221, 23/03/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 238, 28/05/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [вестник]
бр. 241, 08/06/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library