Start Over


Назначен е за окръжен управител г. Жеко И. Жеков.
По преброяването [на чиновниците и служащите].
Пак за кълняемостта на семената.
По мерките и теглилките.
Варненската Търговско-Индустриална Камара.
Пристигнали са в комисията [домашни животни].
По случай откриването на търговско-промишленото изложение в Одеса.
На 28 т. м. е открит Провадийския панаир.
За напред няма да намаляват данъците на земите пострадали от градушка.
Съгласно окръжното на Дирекцията за опазване общественото здраве.
Насърчения предвидени в закона за повдигане на копринарството.
Открити са от Министерството на търговията и земеделието фитопатични станции.
Сесията на Варненския окръжен съвет.
За абонамента.
Решения на Варненски окръжен съвет.
Застраховане против градушка.
Лекуване на домашните птици.
Сушилни за пашкули.
Засети площи с фъстъци.
Памучната култура у нас.
Овчарската кооперация `Св. Игнат` в Шумен.
Законопроект за увеличение на вносните мита.
Колко мляко може да даде една крава.
`Коментарии на Закона за благоустройството на населените места в Царство България` от П. Арсов.
Първи общ кооперативен конгрес.
Сдружавания за застарховки .
Б. З. Банка.
Данък върху овцете.
През миналата година Гърция е изнесла.
Производство на пашкули.
с. Кованлък се отцепва от Горно-Чифлишка община.
Млекарита производители от Софийска околия са основали сдружение.
Б. Ц. Кооперативна банка [за аванси на пострадалите от градушка].
Пашкулите.,Внесени са през изтеклия месец [стоки].
Дружеството на Санитарния и ветеринарен персонал в гр. Варна.
Често постъпват оплаквания от абонати.
Бактериологическата и противобясна станция във Варна.
Министерство на земеделието [организира изложба на копринопроизводителите].
Д-вото на санитарния и ветеринарния персонал във Варна ше има събрание.
Към турските училищни настоятелства [по абонамента на вестника].
г. Марин Каракашев [е направил дарение на манастира `Св. Константин`].
Срока за изпащане [на данък върху домашните животни изтича].
Тютюневите кооперации са имали конференция в Пловдив.
Курс за турските учители.
Говедовъдна околийска изложба.
Обръщаме внимание на селските куриери.
Конференция на бубохраннителите.
Изложба на житни, фуражни, маслодайни и зеленчукови семена.
Засаждането на дърветата.
Вълната и износа й.
Пашкулната реколта.
Търговията със свини.
Есенния Лайпцигски мострен панаир.
С указ се отцепва с. Елеч.
Земледелската банка е рзрешила кредит.
При земледелското училище в Садово.
Министерството на земледелието е дали нареждания.
През 1926/27 учебна година е имало допълнителни земледелски училища.
Финансовото министерство е разработило законопроект за акцизите.
Производството на тютюн през 1927 г.
Търговският баланс на митниците.
Отпуснати кредити на кооперации.
За драмата `Христо Ботев` на Богдан Иванов.
Проверка на общинските счетоводни бюджети от Земеделската катедра.
Механизация при жътвата.
Земеделската катедра предоставя машини за извличане на коприна от пашкули.
Прием на ученици в държавното кошничарско-мебелно училище в гр. Плевен.
Консумацията на захар.
Копринена фабрика в Търново.
Възстановяване на земеделското училище в Садово.
Законопроект за професионалното образование в страната.
Стоковите борси във Варна и Бургас.
Цените на виното.
Цените на суровите пашкули.
Кредити за тютюневите кооперации.
Съюзът на санитарния и ветеринарен персонал в България издава вестник `Народно здраве`.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Единство
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Сеяч
 Снопче
 Съюзен вестник на вестниците
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Черно море
Data Tag
  1940 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1904 год.
  1903 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1892 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Копринена промишленост
Резултати 82 - 90 от 125.стр.    First Page  Previous Page   10   11   12   13   14  
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 5, 30/03/1911
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 31, 09/03/1926
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 4, 20/05/1926
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 10, 08/07/1926
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 12, 22/07/1926
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 13, 29/07/1926
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 14, 25/07/1927
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 13, 02/07/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски окръжен вестник [вестник]
бр. 17, 01/08/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library