Start Over


Дълг на Варненската градска община, която е употребила сумата за прехраната на населението през 1920 г.
Отпуснати 600 милиона от търговската банка.
Крдитите на добруджанци, високата лихва и забраната за продажби на недвижими имоти.
Лозарска кооперация `Димят` отпуска суми на членовете си за обработка на лозята.
Условия за отпускане на кредитите на занаятчии и търговци от северна Добруджа.
Приравняването във вътрешния пазар и пуснатите в обращение нови банкноти.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Бежански глас
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варна
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски търговски индустриален вестник
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Дневни новини
 Добруджанска поща
 Добруджански куриер
 Единство
 Економически преглед
 Земледелска победа
 Земледелски глас
 Известия на Варненската лозарска кооперация Димят
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Куриер
 Морски ратник
 Морски сговор
 Народна самозащита
 Обнова
 Прелом
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Северна поща
 Сеяч
 Сила
 Социалистическа трибуна
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
 Техника и стопанство
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Утринна поща
 Утринна поща
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1935 год.
  1933 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1920 год.
  1919 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
Съответствия за:  Банково дело - кредити
Резултати 1 - 9 от 314.стр.    1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   Next Page  Last Page
Serial's cover page 5 милиона общински дълг     
Варненски новини [вестник]
бр. 100, 12/11/1924
Serial's cover page 600 милиона за търговците     
Северна поща [вестник]
бр. 31, 20/07/1923
Serial's cover page S.O.S. помогнете на добруджанц ...     
Единство [вестник]
бр. 173, 07/06/1930
Serial's cover page Аванси за обработка на лозите     
Известия на Варненската лозарска кооперация Димят [вестник]
бр. 3, 05/05/1923
Serial's cover page Англия и търговията й с югоизт ...     
Утринна поща [вестник]
бр. 16, 22/01/1940
Serial's cover page Банките и ролите им     
Търговско-промишлена защита [вестник]
бр. 609, 05/04/1923
Serial's cover page Безлихвен кредит за преселници ...     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 11, 08/09/1941
Serial's cover page Безлихвени заеми за строеж на ...     
Добруджанска поща [вестник]
бр. 25, 30/01/1942
Serial's cover page Безпаричието и нови емисии     
Български стопански вестник [вестник]
бр. 41, 04/11/1922


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library