Start Over

     Вие търсихте за: автор = Богданов, Мико Георгиев
     Намерени: 5 запис(а).Title List
     Запис:  от 5.

Brief Record Full RecordISBD

Вид на материала:[книга]
Заглавие:Съзвездие  : Поезия. Сатира. Проза : Антология / Антоанета Титянова и др
Автор(и):
   Титянова, Антоанета
   Карбов, Антон
   Агалиев, Асен
   Дипчев, Асен Марков
   Праматаров, Байчо Иванов
   Цекова, Божидара Атанасова
   Янков, Бранимир Иванов
   Тошевска, Ваня
   Тонова, Веселина Тонева
   Станкова, Веселка Николова
   Луков, Владимир Георгиев
   Георгиев, Георги Иванов
   Карданов, Георги Александров
   Загора, Диана
   Гемиджиева, Дида Димитрова
More info   Донев, Димитър Ангелов - Виж и: Donev, Dimitar Angelov
   Райнова, Донка Бекярова
   Мариянска, Еми
More info   Илиева, Звезда
   Карагьозова, Ива
   Бъчваров, Иван Неделчев
   Хаджиев, Иван Николов
More info   Александрова, Ирина
   Йорданова, Ирина
   Марушкина, Йорданка
   Кадемов, Йотко Петров
   Няголова, Калина
   Лазаров, Кино
   Казанджиева, Красимира
   Титянова, Крася Димитрова
   Филипова, Кръстина Петрова
More info   Григорова, Лиляна Йорданова
More info   Александрова, Люба
More info   Чапанова, Мара Савова
More info   Ленкова, Маргарита Цанкова
More info   Станева, Маргарита Станева
   Кирова, Мариана Георгиева
More info   Казанлъклиева, Мариела Стоянова
More info   Викторова, Мария
   Николова, Мария Георгиева
More info   Далакчиева-Леринска, Мария Христова
   Цветкова, Мария Людмилова
   Кадемова, Марияна Иванова
   Георгиева, Марияна Русева
   Димитрова, Маруся
   Богданов, Мико Георгиев
   Минкова, Мина Пеева
   Радева, Надежда Атанасова
   Петрова, Надя Димитрова - Петро (псевд.)
More info   Анков, Никола Асенов
   Рангелов, Николай Иванов
   Хаджиянакиев, Николай
More info   Симеонова, Пепа Христова
   Хинков, Петър
   Донева, Румена Димитрова - Румена Румина (псевд.)
   Попов, Славян
   Галчева, Снежана
   Марашки, Станислав Димитров
More info   Влахов-Мицов, Стефан Иванов
   Андреева, Стефка
More info   Карагьозова, Таня Начева
   Златкова, Юлиана Рангелова
   Вапцарова, Юлия
   Тодоров, Цветан Милков
More info   Георгиев, Стоян
   Димих, Диана Георгиева
   Димитров, Димитър Пенчев
Издателски данни:  София : Пропелер
Година на издаване:  2010
Характеристика:  304 с. ; 20 см
Общи бележки:  Изд. на Съюз на свободните писатели .
ISBN:  978-954-392-084-6
УДК:  886.7-8(082.2)
Предметни рубрики:
Българска литература - антологии
----------------- ---------------------------------------------------
Сигнатура:   C250671   Info sign      подръчна:  П 886.7/С96
Инв. No:   2010008088
Статус:   Заема се за дома
Място на ползване:   Основна сграда
----------------- ---------------------------------------------------
Сигнатура:   C250671   Info sign      
Инв. No:   2011000614 дп
Статус:   Депозит/Само за читални зали
Място на ползване:   Основна сграда

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library