Start Over

     Вие търсихте за: предметна рубрика = Организация на поведението
     Намерени: 97 запис(а).Title List
     Запис:  от 97.

Brief Record Full RecordISBD

Вид на материала:[книга]
Заглавие:Въведение в индустриалната/организационната психология  / Роналд Е. Ригио ; Прев. от англ. ез. Людмила Андреева
Автор(и):
   Ригио, Роналд Е.
   Андреева, Людмила Маринова преводач
Издателски данни:  София : Дилок
Година на издаване:  2006
Характеристика:  551 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см
Общи бележки:  Ориг. загл. Introduction to industrial/organizational psychology / Ronald E. Riggio .
ISBN:  954-9994-43-0, 978-954-9994-43-8
УДК:  65.013+316.43/.47+331:159.9
Предметни рубрики:
Психология, икономическа
Организация на поведението
----------------- ---------------------------------------------------
Сигнатура:   C231946         
Инв. No:   2006003661
Статус:   Заема се за дома
  
----------------- ---------------------------------------------------
Сигнатура:   C231946         
Инв. No:   2006003662
Статус:   Заема се за дома
  
----------------- ---------------------------------------------------
Сигнатура:   C231946          подръчна: П1 65/Р58
Инв. No:   2006003751
Статус:   Заема се за дома
  
----------------- ---------------------------------------------------
Сигнатура:   C231946         
Инв. No:   2008001065 дп
Статус:   Депозит
  
----------------- ---------------------------------------------------
Сигнатура:   C231946          подръчна: П 65/Р58
Инв. No:   2009000122
Статус:   Заема се за дома
  Зает за дома до 2017-03-05

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library