Start Over

     Вие търсихте за: автор = Богданов, Мико Георгиев
     Намерени: 5 запис(а).Title List
     Запис: от 5.

Brief Record Full Record ISBD

C250671   П 886.7/С96
.Съзвездие : Поезия. Сатира. Проза,Антология / Антоанета Титянова и др . - София : Пропелер, 2010. - 304 с. ; 20 см.
.Изд. на Съюз на свободните писатели.
.Съдържа: Произведения от А. Титянова,А. Карбов, А. Агариев, А. Дипчев, Б. Праматаров, Б. Цекова, Б. Янков, В. Тошевска, В. Тонова, В. Станкова, В. Луков, Г. Георгиев, Г. Карданов, Д. Димих, Д. Загора, Д. Гемиджиева, Д. Димитров, Д. Донев, Д. Райнова, Е. Мариянска, З. Илиева, И. Карагьозова, И. Бъчваров, И. Хаджиев, И. Александрова, И. Йорданова, Й. Марушкина, Й. Кадемов, К. Няголова, К. Лазаров, К. Казанджиева, К. Титянова, К. Филипова, Л. Григорова, Л. Александрова, М. Чапанова, М. Ленкова, М. Станева, М. Кирова, М. Казанлъклиева, М. Викторова, М. Николова, М. Леринска, М. Цветкова, М. Кадемова, М. Георгиева, М. Димитрова, М. Богданов, М. Минкова, Н. Радева, Н. Петрова, Н. Анков, Н. Рангелов, Н. Хаджиянакиев, П. Симеонова, П. Хинков, Р. Донева, С. Попов, С. Галчева, С. Марашки, С. Влахов-Мицов, С. Андреева, С. Георгиев, Т. Карагьозова, Ц. Тодоров, Ю. Златкова, Ю. Вапцарова
.ISBN:  978-954-392-084-6

.УДК 886.7-8(082.2)
. Инв. No 2011000614 дп
. Инв. No 2010008088
Други автори
Титянова, Антоанета
Карбов, Антон
Агалиев, Асен
Дипчев, Асен Марков
Праматаров, Байчо Иванов
Цекова, Божидара Атанасова
Янков, Бранимир Иванов
Тошевска, Ваня
Тонова, Веселина Тонева
Станкова, Веселка Николова
Луков, Владимир Георгиев
Георгиев, Георги Иванов
Карданов, Георги Александров
Загора, Диана
Гемиджиева, Дида Димитрова
Донев, Димитър Ангелов
Райнова, Донка Бекярова
Мариянска, Еми
Илиева, Звезда
Карагьозова, Ива
Бъчваров, Иван Неделчев
Хаджиев, Иван Николов
Александрова, Ирина
Йорданова, Ирина
Марушкина, Йорданка
Кадемов, Йотко Петров
Няголова, Калина
Лазаров, Кино
Казанджиева, Красимира
Титянова, Крася Димитрова
Филипова, Кръстина Петрова
Григорова, Лиляна Йорданова
Александрова, Люба
Чапанова, Мара Савова
Ленкова, Маргарита Цанкова
Станева, Маргарита Станева
Кирова, Мариана Георгиева
Казанлъклиева, Мариела Стоянова
Викторова, Мария
Николова, Мария Георгиева
Далакчиева-Леринска, Мария Христова
Цветкова, Мария Людмилова
Кадемова, Марияна Иванова
Георгиева, Марияна Русева
Димитрова, Маруся
Богданов, Мико Георгиев
Минкова, Мина Пеева
Радева, Надежда Атанасова
Петрова, Надя Димитрова - Петро (псевд.)
Анков, Никола Асенов
Рангелов, Николай Иванов
Хаджиянакиев, Николай
Симеонова, Пепа Христова
Хинков, Петър
Донева, Румена Димитрова - Румена Румина (псевд.)
Попов, Славян
Галчева, Снежана
Марашки, Станислав Димитров
Влахов-Мицов, Стефан Иванов
Андреева, Стефка
Карагьозова, Таня Начева
Златкова, Юлиана Рангелова
Вапцарова, Юлия
Тодоров, Цветан Милков
Георгиев, Стоян
Димих, Диана Георгиева
Димитров, Димитър Пенчев
Предметни рубрики:
Българска литература - антологии


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library