Start Over


Лични.,Рекламен календар.
Посрещане на Нова година.
Да изпълним обществения си дълг - преброяване на населението.
В-к `Камбана` в вчерашния си брой пише.
За градоначалника.
Сп. `Наблюдател`.
Старовремска гробница.
Дружество `България`.
Запитвания.,Ст. Василопуло.
Запазете ме!.
Към членовете на Чиновническо кооперативно спестовно застрахователно дружество.
Политическа реч.
За водоснабдяването.
Холера в Пазарджик.
Избягал от затвора.
Угаснала `Звезда`.
Прогресистите между народа.
Нападнат лесничей. Бит горски стражар.
Министър Франгя във Варна.
Парижките общинари във Варна.
Благодарност.,Параходното дружество.
Полагаме основния камък на Варненския театър.
Шарката във Варна.
Паднал в морето.
Миноноските за разходка на ученици.
Хорът при катедралната черква във Варна.
Обран.,Затрупан в окопа.
За един архитект.
Питаме градския началник.
Българската мисия в Ливадия.
Договора между България и Австро-Унгария.
Из Варненския музей.
Благородна инициатива.
Осъден съдия.
Жертва на немарливост.
Водата в Добрич.
Научаваме се ...
Калта в Добрич.
Нахален германец.
По повод едно оплакване.
Жалейка.,Чудно.,Съобщават ни ...
Оплакване.,Вечер.,Нов колониален магазин.
Министър Франгя и служащия персонал.
По пощенските колети за Сърбия.
Депутацията пред министрите от Еснафския съюз.
Данъците намалени.
Международното Транспортно Акционерно Дружество.
Дунавска банка.
Педантизма на тръжните комисии.
Нова индустрия в Стара Загора.
По мерките и теглилките.
По Стралджанското блато.
Оплакване срещу захарната фабрика.
Как ще се обмитява вносния петрол.
Службите и министър Франгя.
Извънреден конгрес на българските кооперации.
Борбата на сливенци за телефон.
Лични.,Италиано-българска търговска къща в Рим.
Съобщението на г. фон Визен.
За подвижния материал по железниците.
Ще бъдат уволнени александрийските и пирейските наши консули.
Безмитен внос.
Утвърдени контракти за риболовство.
Вноса на сурови материали.
Неуредиците по митниците.
Посетил е София г. Фон-Заутер.
По мерките и теглилките.
Гравиране на стъклените мерки.
Директор на нов банков клон на Кредитна банка в Русе.
Лозарски курс.
Домакински курс.
Паднала градушка.
Инженерска конференция.
Правилника за тестени произведения.
Заседание на Индустриалния съвет.
Содо-лимонадените фабрики и закона за праздниците.
Захарната фабрика и закона за праздниците.
Ново Параходно дружество във варненския порт `Ориенталската къща на Патрокло Атанасияди`.
Лятното разписание на параходите.
Тарифния съвет по железниците.
Разширена търговия.
Каварненци удовлетволени.
Ще бъде уволнен и даден под съд управителя на митницата във Варна.
Кога ще дойде М. Симеонов.
Тегления на Класната Лотария.
За търговската статистика.
В питейната търговия.
По параходното дружество.
Повреда от градушка в Стрелча.
Захарна фабрика в Търново.
Бюро по водоснабдяването.
Добришкия панаир.
Доклада на секретарите на камарите по анкетата на източните пазари.
Пощенските колети за Сърбия.
Нова фабрика в Ямбол.
Уголемяване броя на треновете.
Книжнина.,Продажба на пашкули.
Нова емиграционна агенция.
Яйлъшкия въпрос пак на сцената.
Допълнено занаятчийско учебно заведение.
Унищожен контракт с Н. Дафинов за канализацията на гр. Варна.
Силистренски Държавен Агроном.
Бюфета и ресторанта при В. Н. Събрание във В. Търново.
Вноса на финната плъст.
Нареждания на министър Франгя.
Подготвяне професионални учители.
Шивачески курсове.
Нужда от Антропозитни здания в Бургаз.
От `Банков Преглед` заемаме - `Протестираните ефекти в Габрово`.
По холерата.
Пристигна в града ни г. Хар. Николов.
По пресушаването на бургаските блата.
Пчелната реколта.
Във всеславянския пчеларски събор.
Нов правилник за опазване на горите.
Новия карантинен правилник.
Търгове.,Митнишко разпореждане.
Изгубено индустриално свидетелство.
По разтоварването на солта.
За индустриалците на сапун.
Държавна учебна шивашка работилница.
Държавн учебно училище по обущарството.
Всеславянски конгрес на пчеларите.
Съобщение за световната кулинарна изложба в Брюксел.
Увеличение превозните цени на брашното.
Правото за мелене (млевото).
Министъра на общите сгради.
По обезмитяването на дървения материал.
Банка `Дели-Орман`.
В София са избрани членове на Търговската камара.
Нов параход за Българското Параходно Д-во.
Колетите и посилките за странство.
Бюджета на железниците.
Бюджета на горите.
Триполитанската война.
Ново кредитно дружество в Провадия.
Завръщането на делегатите.
Министър Франгя във Варна.
Вноса на рентгеновите фотографически апарати.
Търгът за осветление с електричество на варненското пристанище.
Проверката на аптекарските мерки и теглилки.
По повръщането на надвзети суми от общинския налог и беглик.
Книжнина.,Скандални работи стават около митницата ни.
Процеса на мелничарското д-во.
Конгреса на пивоварите.
Българската Народна Банка.
На 29 и 30 Септемврий т.г. ще се извърши теглението на класната лотария.
Къщата Иван Д. Рашев.
Нова фирма в Одеса с клон Варна.
Отчет на Варненското Търговско Дружество.
Одобрено е решението на Българското Параходно Дружество за направата на 6-ти параход.
Уволнен контрольор при Българското Параходно Дружество.
На вниманието на министра на съобщенията.
Договор за покачване цената на бирата.
Из Кооперативната Банка.
Искането на търговските камари.
Забранен износ от Турция.
Дневния ред на международния конгрес на търговските камари.
Индустриалния съюз.
Руската индустрия.
Павиране на пристанището във Варна.
Тегления на класната лотария.
Резултата от съдебния мелничарски процес.
Отличен фабрикант - директора на стъкларската фабрика в Гебедже.
Книжнина.,Театър.,Фабриката за мастило в Русе.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Добруджа
 Известник
 Народна сила
 Светкавица
 Свободен глас
 Търговски фар
Data Tag
  1917 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1902 год.
Съответствия за:  Франгя, Антон
Резултати 10 - 18 от 28.стр.    Previous Page   2   3   4  
Serial's cover page Хроника     
Светкавица [newspaper]
бр. 40, 31/12/1910
Serial's cover page Хроника     
Светкавица [newspaper]
бр. 95, 31/03/1912
Serial's cover page Хроника     
Светкавица [newspaper]
бр. 100, 05/05/1912
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 222, 26/03/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 224, 02/04/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 242, 11/06/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 254, 27/07/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 271, 21/09/1911
Serial's cover page Хроника     
Търговски фар [newspaper]
бр. 276, 05/10/1911


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library