Start Over


Послучай раждането на престоло­наследника, Царят е наградил с ордени кмета инж. Я. Мустков и пом. кметовете - Н. Димитров и инж. Куртев.
Работи се по китонирането на ул. `Шейново`.
Павирането на улица `Русенска` е завършено.
Съобщава се последния срок за плащане на данъци.
Министерството на вътрешните работи е наредило да бъдат свикани общинските съвети за приемане на общинските бюджети.
Утвърждаването на общинските бюджети ща започне на 1 ноемврий т. г.
законопроекта за държавните служители е изготвен.
Благоустройствените правилници на селата Царево, Галата, Звездица, Надежда и Казашка махала са утвърдени.
Утвърдени са благоустройствените правилници и нивелирането на улиците от I участък.
Градската общинска библиотека.
Данъчното управление напомня на лозарите.
Избран е комитет под председателството на Митрополит Симеон за годишния празник на Български червен кръст.
Тържествено празнуване на Богоявление.
Инцидент с обърната лодка - всички спасени.
Разменени официални поздрави за Новата година.
Райко Цончев, дарил пари за построяване на училище в Добрич - благодарствено писмо от Минидтъра на просветата.
Поискана оставка във Варненската Митрополия.
Намерени документи.
Организацията на общинските и окръжните служащи.
Пожар.,Убийство.,Опит за измама.
Отворено писмо опровержение на публикация във в. `Свободен глас`.
Една нетактичност на Градския съвет.
Из решенията на Окръжния съвет.
5000 лв грешни [пари] спасени.
Какви граматици чиновници имаме.
Концерт на Варненското народно музикално дружество `Гусла`.
Уволнен.,Стачките в града ни.
Заминала комисия - Варненското скотовъдно дружество търси млечни крави в Русия.
Освещаване църквата `Успение Пресвятие Богоридици` в с. Аджемлер.
Комарджилъка.,Гърци изпращат децата си в католическия пансион вместо в българските училища.
Куражът на гърците е пораснал.
Неотпечатани протоколи.
На в. `Свободен глас`.
Благодарност.,Писмо до редакцията от Ив. Буюклиев и редакционен коментар.
Непростима немарливост.
Освобождението на гр. Варна.
Примерен проповедник.
Открита гробница в Балчик.
Юнаците ще пътуват безплатно на тържествата.
На вниманието на гражданите.
Самообесена.,Възраждането на килиите.
Тържествата.,Бившите професори.
Градинското увеселение.
Юбилейния химн.
Уволнен учител от Варненските основни училища.
Не получили заплата за юний месец.
Колоездачна химна.
Починал.
Честитим на читателите си светлото Възкресение Христово.
Поп лъже ли?
Нарушени поемни условия [за търг за доставка на книжа].
Една шашка 32 лева.
Раздаване помощи за бедните.
Оплакване от фалшифицирани вина.
Заловен джебчия.
Наводнение на джебчии.
Благодарствени телеграми.
За сведение на г. Прокурора, Негово ВисокопреосвещенствоМитрополита г.г. Симеон, българското църковно настоятелство и санитарната власт.
Дружество `Гусла`.
Отстранен инспектор.
Разкрит скандал.
Раздор в основното учителство.
`Отивам за масло на г. Началника`.
Закрити забавачници.
За сведение на г. Кмета
За сведение на санитарната власт.
Празника на колоездачите.
Комисия.,Продажба на общински места.
Подарено място.
Развален път.
Благодарност.,Запитване.
Пак за свещеник Костадин Ефремов.
Един вагон Зандерови медицински апарати.
Два забравени гроба.
Отложено дело.
Дневен концерт.
Трупата `Смях и сълзи`.
За сведение на г. Окръжния управител.
Туберкулизиране на дойния едър добитък.
Общински търгове през май.
За сведение на г. Окръжния управител.
Бюлетин - За дейността на санитарния персонал (лекари, фелдшери, санитари, акушерки) при Варненската градска община.
Програма на Биографа на зала `Съединение`.
Обнова `обновена` с телефон.
Правителството за износа на зърнени храни.
Търговските ни сношения с Англия.
Наши търговци в Италия.
Наказани спекуланти.
Кражба.,Духовенството свиква ред събрания за ввемане на мерки против разврата и други пороци.
Свободна колона се открива за граждански сигнали.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджа
 Добружа
 Единство
 Женски свят
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Искрица
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски сговор
 Нова България
 Обнова
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободна България
 Сила
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1887 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Симеон, митрополит Варненски и Преславски
Резултати 172 - 180 от 204.стр.    First Page  Previous Page   20   21   22   23  
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 13, 15/10/1937
Serial's cover page Хроника     
Варненски отзив [вестник]
бр. 2, 08/01/1915
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 11, 08/04/1906
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 28, 11/10/1906
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 12, 31/07/1907
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 44, 10/04/1908
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 46, 31/08/1909
Serial's cover page Хроника     
Известник [вестник]
бр. 12, 09/05/1910
Serial's cover page Хроника     
Обнова [вестник]
бр. 168, 13/08/1919


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library