Start Over


[Възпоменателна панахида за Антон Пейчев].
Към читателите.
[Представление на гостуващия комик Ст. Миленков в театър `К. Ранков`].
[Празник `Св. Петка в с. Аврен`].
Варненски музей.
Безсрамна реклама.
Статистиката на адвокатите.
Поминал се.
Богоявление.,Протестационно събрание.
Венчавка.,Културно-просветно дружество - годишно събрание.
Рожденния ден на царя във Варна.
Фоайето.,Конференция по чисто общински въпроси.
Ив. П. Церов на 80 г.
Общинската управа с изложение за Морските бани.
Общинска комисия за Хазартната концесия.
Почина проф. А. Иширков.
Годишно събрание на Кооперация `Българска химическаи ндустрия`.
Митрополит Симеон е написал отзив за паметник на Д. Мухтаров.
Варненската популярна банка - с клон в кв. Апарухово.
Умоляват се абонатите да изплатят абонамента си.
Учебен рибарски кораб.
Кино `Прошек` днес.
Електрическото осветление.
Лекции в Народния университет.
Пристигащи параходи.
Ваксините против коремен тиф се очакват в санитарното отделение.
Театралният комитет.
По ревизията на данъчното облагане.
Законопроектите за амбулантните търговци и за тютюните.
Санитарен контрол на пътниците от Цариград.
Делото по злоупотребите в бившата варненска околийска реквизиционна комисия.
Хлебарите ще бъдат вписани в списъка на занаятите.
Затворено е кафенето на Хюсеин Аптулов на ул. `Царибродска` 125 поради разиграване на комар.
За липсата на хляб в града.
Общо събрание на членовете на Варненската стокова борса.
Избори за епархийски избиратели.
Духовният съд при тукашната митрополия.
Митрополит Симеон ще освети на Димитровден новата църква в с. Златар.
Вечеринка на запасното подофицерско благотворително д-во `Другарски съюз`.
Новоназначен съдебен пристав.
Нови филми в кино `Ранков`.
Общо събрание на спортен клуб `Македония`.
Н. В. Царя посети варненския митрополит Симеон.
Художествена картина към утрешния брой на вестника.
Дежурни лекари.
Арестувана за смъртта на дете, на което бабувала.
Курорта в окръжно стопанство `Св. Константин`.
Събрание на бръснарското сдружение.
`Монголският лъв` в кино `Ранков`.
Избран свещеник в с. Кестрич.
Варненска стокова борса.
БНБ, курс за 5.X.1925 г.
Полските гости - краковския академичен хор.
Митрополит Симеон заминава за Шумен.
Дежурни лекари.
Младежката македонска организация `Бр. Миладинови`.
По бездомнишкия въпрос.
Варненска стокова борса.
Филмът `Изгубения свят` в кино `Ранков`.
Тричленна комисия в с. Галата.
БНБ за 14.X.1925 г.
Честитим на абонатите и четците си от Православно Вероизповедание светлите Христови празнаци.
Национално тържество на съгражданите ни евреи.
Умоляваме абонатите да се издължат.
[Разменени телеграми] По случай щастливото избавление на Н. В. Царя от разбойническото нападение при Араба конак.
[Разменени телеграми по случай Великден].
С решението си oт заседанието му на 22 Април т. г., протокола N 30, Общинският съвет измени чл. най-специалните поемни условия за доставка на медикаменти и превързочни материали.
Разрешена е доставката на камъни за шосиране на градските улици.
Разрешен е кредит за отводняване на мръсните води от бюфета при Морската Градина.
Забранен лов.
Статистически.
Освещаване на новия параход на Българското Параходно д-во `Евдокия`.
Общината намалява цената на хляба поради поевтиняване на брашното.
Общината е изтеглила от Популярната банка кредит за строежа на казиното.
Започва работата по китонирането на улиците.
Каналът на ул. `Саидова` се работи усилено.
Общо годишно събрание на Варненското търговско дружество.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Български стопански вестник
 Варненски вестник на вестниците
 Варненски дневник
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Варненски окръжен вестник
 Варненски отзив
 Време
 Годишен отчет на Варненското археологическо дружество
 Добруджа
 Добружа
 Единство
 Женски свят
 Известник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Искрица
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски сговор
 Нова България
 Обнова
 Ратник
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободна България
 Сила
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Търговски фар
 Търговско-промишлена защита
 Христианский свят
 Християнски съветник
 Черно море
 Черно море
 Черноморска камбана
Data Tag
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
  1919 год.
  1917 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1910 год.
  1909 год.
  1908 год.
  1907 год.
  1906 год.
  1905 год.
  1902 год.
  1900 год.
  1897 год.
  1895 год.
  1894 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1887 год.
  1881 год.
Съответствия за:  Симеон, митрополит Варненски и Преславски
Резултати 163 - 171 от 204.стр.    First Page  Previous Page   19   20   21   22   23  
Serial's cover page Хроника     
Варненски дневник [вестник]
бр. 34, 15/10/1914
Serial's cover page Хроника     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 10, 01/02/1928
Serial's cover page Хроника     
Варненски кореняк [вестник]
бр. 19, 17/04/1937
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 88, 31/10/1924
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 434, 06/10/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски новини [вестник]
бр. 443, 15/10/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 137, 15/04/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 138, 02/05/1925
Serial's cover page Хроника     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 172, 19/05/1928


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library