Start Over


1 Глава. Уводни бележки.
2 Глава. Предприемач.
Организация на земевладението.
Организация на живия инвентар.
Организация на мъртвия инвентар.
Организация на труда.
Организация на територията.
Организация на нивите.
Организация на производството на зърнени храни.
Брутната доходност на българското земеделско стопанство.
Послесловие.,Zusammenfassung.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски сговор
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1941-1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1921 год.
Съответствия за:  Долински, Наум В.
Резултати 19 - 27 от 61.стр.    First Page  Previous Page   3   4   5   6   7  
Serial's cover page Количествен състав на българск ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1930
Serial's cover page Към въпроса за конюнктурната п ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1944
Serial's cover page Нашите професори     
Студентска дума [списание]
бр. 4, 07/02/1930
Serial's cover page Недоволството всред студентите ...     
Варненски новини [newspaper]
бр. 128, 10/12/1924
Serial's cover page Новите социално-стопански проц ...     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 3, 01/07/1937
Serial's cover page Някои основни въпроси, свързан ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1943
Serial's cover page Окупацията на Рур     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 19, 22/02/1923
Serial's cover page Организационни промени в бълга ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1940
Serial's cover page Организация на българското зем ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1932


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library