Start Over


Преподавателски персонал.
Отпуски на преподавателския персонал.
Печатни трудове на преподавателския персонал.
Семинари.,Библиотека.,Студенти.,Студентски организации.
Организация на завършилите В. Т. У.
Заключение.
Управление.,Преподавателски персонал.
Трудове и статии на преподавателите.
Семинари.,Библиотека.,Фондове.,Студенти.,Изпити.,Студентски организации.
Заключение.
Академически съвет.
Върховен съвет.
Преподавателски персонал.
Извънреден преподавателски персонал.
Печатни трудове на преподавателския персонал.
Библиотека.,Издръжка на Висшето търговско училище - Варна 1.I. - 31.XII.1940 год.
Училищни институти и фондове.
Студенти.,Дипломни изпити.
Студентски организации.
Д-во на завършилите Висшето търговско училище - Варна.
Заключение.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Време
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морски сговор
 Славянин
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1941-1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1921 год.
Съответствия за:  Долински, Наум В.
Резултати 28 - 36 от 61.стр.    First Page  Previous Page   4   5   6   7  
Serial's cover page Основни количествени характери ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1941
Serial's cover page Основни количествени характери ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 2, 01/01/1940
Serial's cover page Особеностите на българската аг ...     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 2, 01/04/1936
Serial's cover page Отразяване на социално-стопанс ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1934
Serial's cover page Отчет на Академическия съвет п ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1939
Serial's cover page Отчет на Академичния съвет при ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1936
Serial's cover page Отчет на Висшето търговско учи ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1938
Serial's cover page Отчет на Висшето търговско учи ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1941
Serial's cover page Отчет на Висшето търговско учи ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1943


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library