Start Over


Мореплавание.,Пристанищно дело.
Корабостроение.,Вътрешни водни пътища.
Риболовство.,Рибна индустрия.
Солопроизводство.,Морелечение.,Морето като източник на физическото и нравственото възпитание на човека.
Морезнание.,Морско законодателство.
Задачите на Черноморския Научен Институт.
Създаване на Морска Биологична Станция.
Изучаване крайбрежията на Черно море и Дунав в археологическо и историческо отношение.
Помощи от Правителството за Морския Музей.
Избор на временен ръководен комитет за бъдещия Черноморски институт.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Български стопански вестник
 Български техник
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Морска библиотека
 Морски преглед
 Морски ратник
 Морски сговор
 Рибарство и отраслите му
 Славянин
 Техника и стопанство
 Търговско-промишлена защита
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1941 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1932 год.
  1931 год.
  1930 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1926 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1922 год.
  1921 год.
Съответствия за:  Славянов, Георги
Резултати 55 - 63 от 164.стр.    First Page  Previous Page   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Next Page  Last Page
Serial's cover page Изложение на Гл. Управително Т ...     
Морски сговор [списание]
бр. 6, 01/06/1925
Serial's cover page Изложение на Главното Управите ...     
Морски сговор [списание]
бр. 6, 01/06/1925
Serial's cover page Използвание на морето     
Морска библиотека [списание]
бр. 10, 01/12/1924
Serial's cover page Историята на българския флот     
Варненски новини [вестник]
бр. 109, 21/11/1924
Serial's cover page Как се поощрява българското ко ...     
Морски сговор [списание]
бр. 2, 01/02/1931
Serial's cover page Капитан I ранг Славянов назнач ...     
Варненски новини [вестник]
бр. 3872, 26/03/1935
Serial's cover page Конкурс на морски песни     
Морски сговор [списание]
бр. 1, 01/01/1928
Serial's cover page Конференция на Б. Н. М. С.     
Морски сговор [списание]
бр. 6, 01/06/1927
Serial's cover page Конференцията за Черноморския ...     
Морски сговор [списание]
бр. 4, 01/04/1925


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library