Start Over


За цената и теглоте на хляба.
За задълженията на помощник кметовете.
За появили се вредители по лозовите насаждения.
За цената на хляба.
За задължението на гражданите да уведомят общинските власти при наличие на водоизточници в имот си.
Решение N 49, 50 за отдаване под наем на търговски обекти.
Решение N 51 за утвърждаване на търг за почистване на града.
Решение N 52, 54 за произвеждане на нов търг за отдаване на местни данъци и такси.
Решение N 53 за нов търг за доставка на канцеларски материали.
Решение N 55, 56, 58 местни такси се събират от общината.
Решение N 57 за одобрение на покупка на лекарствени препарати.
Решение N 59 за печатане на Варненски общински вестник по стопански начин поради провален търг.
Решение N 60 за връщане на депозит за неосъществена доставка на гориво.
Решение N 61 за бюджета на общината.
Решение N 62 за освобождаване на участъковия лекар д-р И. Стаматияди по здравословни причини.
Решение N 63 за назначаване на комисия по цената на хранителните продукти.
Решение N 64 за общинските съветници д-р В. Карамихайлов и П. Анчев, които на посещават заседанията на общинския съвет.
Решение N 65 за покриване на нуждите на пожарната комадна по стопански принцип, а не чрез търг.
Решение N 66 за облагането на дървата за огрев.
Решение N 67 за планирана сеч.
Решения N 550-554, 569 за бюджета и отпуснатия кредит.
Решение N 555-556 за търг за доставка на фураж за общински животи.
Решение N 557-558, 560-563 за търг за събиране на местни данъци и такси.
Решение N 559 за търг за хранителни продукти за общинска болница.
Решение N 564-568. 570 за отдаване под наем на общински имоти.
Решение N 1 за изплащане на допълнителни разноски по официален обяд.
Решение N 2, 4, 6-7 за отпускане на социални помощи
Решение N 3 за връщане на средства.
Решение N 8 за наем на къща за общинска амбулатория.
Решение N 9 за продажба на строителен материал.
Решение N 10 за машини за почистване.
Решение N 11 за наем на общински имоти.
Решение N 12 за гориво за електрическата централа.
Решение N 14 за командироване на юристконсулта Г. Янтовски в защита на интересите на общината прес казационния съд.
Решение N 15 за изплащане на суми на Дяко Беделев за участие в комисията по филоксерата.
Решение N 16 за отлагане на приемането на електричекса инсталация.
Решение N 17-22, 28 утвърждаване на тръжна документация за проведени търгове за наем на имоти и събиране на местни такси.
Решение N 24-27 за провеждане на нови търгове за събиране на местни данъци и такси.
Решение N 29 за отпускане на материали за отопление на варненски училиша.
Заявление от Т. Старшимиров за водоснабдяването на квартал на Варна.
За затруднено сметоизвозване на ул. Франга поради изграждане на канализация.
За тръжна записка за продажба на строителни материали от съборено мюфтийство.
За спечелен търг за наем на месарски дюкяни.
За спечелен търг от Христо Пекарев за сметопочистване.
За спечелен търг от Никола Станков за наем на морските бани
За спечелен търг от Стоян Стоилов засъбиране на местни такси.
За откупване на проект на Л. Ланчев и С. Костов за варненска общинска административно-съдебна палата.
За предложения за строителство на туристически сгради.
За неиздължени такси от Г. Ноев.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Варненски кореняк
 Варненски новини
 Варненски общински вестник
 Добруджа
 Добруджанско слово
 Ежедневен бюлетин на Благотворителния комитет за граждански грижи
 Земледелски глас
 Обнова
 Светкавица
 Свободен глас
 Свободен гражданин
 Търговски фар
 Черно море
Data Tag
  1938 год.
  1931 год.
  1929 год.
  1928 год.
  1927 год.
  1925 год.
  1924 год.
  1923 год.
  1919 год.
  1918 год.
  1917 год.
  1916 год.
  1915 год.
  1914 год.
  1913 год.
  1912 год.
  1911 год.
  1901 год.
  1900 год.
  1899 год.
  1897 год.
  1896 год.
  1895 год.
  1893 год.
  1892 год.
  1891 год.
  1889 год.
Съответствия за:  Ноев, Георги
Резултати 55 - 63 от 146.стр.    First Page  Previous Page   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   Next Page  Last Page
Serial's cover page Прикази     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 28, 22/10/1896
Serial's cover page Прикази по Варненската Градска ...     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 16, 01/06/1893
Serial's cover page Программа     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 14, 10/05/1893
Serial's cover page Протокол     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 32, 11/12/1896
Serial's cover page Протокол N 10     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 7, 05/03/1916
Serial's cover page Протокол N 121     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 2, 13/02/1916
Serial's cover page Протокол N 2     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 2, 13/02/1916
Serial's cover page Протокол N 5     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 3, 20/02/1916
Serial's cover page Протокол N 54 от 28 април     
Варненски общински вестник [вестник]
бр. 21, 24/05/1914


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library