Start Over


Паричният пазар през последните две години.
Банковото дело в Германия през 1936 година.
Аншлусът и неговите стопански отражения.
Най-грандиозният опит за регламентиране земеделското производство.
Стопанското положение на Франция през изтеклата 1937 година.
Външната търговия на Съветския съюз през 1937 година.
Въпросът за рационализацията отново става актуален в Германия.
Интернационалните картели и борбата им срещу стопанската криза.
Кредитори и длъжници.
Дунавският пробелм от наше гледище.
Вътрешното ни стопанство при днешната конюнктура.
Колективните трудови договори.
Организиране на вътрешната търговия.
Поскъпване на живота.
Новият държавен бюджет.
Заплатите на държавните служители у нас.
Капацитетът на тютюневото производство от родопския район.
Времето на външните ни държавни дългове.
Насърдчаване и улесняване на индустрията.
Регламентация на индустрията
Характеристика на индустриалната политика
Проблеми на индустриалната политика.
Академически съвет.
Върховен съвет.
Преподавателски персонал.
Извънреден преподавателски персонал.
Печатни трудове на преподавателския персонал.
Библиотека.,Издръжка на Висшето търговско училище - Варна 1.I. - 31.XII.1940 год.
Училищни институти и фондове.
Студенти.,Дипломни изпити.
Студентски организации.
Д-во на завършилите Висшето търговско училище - Варна.
Заключение.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Економистъ
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Утринна поща
Data Tag
  1944 год.
  1943 год.
  1942 год.
  1941-1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1938 год.
  1936 год.
Съответствия за:  Тошев, Динко
Резултати 1 - 9 от 17.стр.    1   2  
Serial's cover page Външен стопански преглед     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 1, 01/01/1938
Serial's cover page Външен стопански преглед     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 2, 01/04/1938
Serial's cover page Вътрешен стопански преглед     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 1, 01/01/1938
Serial's cover page Вътрешен стопански преглед     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 3, 01/07/1938
Serial's cover page Индустриалната политика на Бъл ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1943
Serial's cover page Индустриалната политика на Бъл ...     
Економистъ [списание]
бр. 1, 01/01/1943
Serial's cover page Отчет на Висшето търговско учи ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1941
Serial's cover page Отчет на Висшето търговско учи ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1943
Serial's cover page Отчет на Висшето училище за ст ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1944


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library