Start Over


Учебна дейност и преподавалети във Висшето търговски училище.
Извънредно годишно събрание на Дружеството на завършилите Висшето търговско училище.
Анкета.,Безработни преподаватели.
Несправедливи уволнения и премествания на преподавтели.
Нова рубрика във вестника.
Книгопис.
Централното настоятелство.
Клонове и кореспонденти.
Дружествени издания.
Висшето търговско училище - Варна.
Разни съобщения.
Увод.,Характеристика на търговско-договорната политика на България след войната.
Първи период - от приключването на войната до 9 август 1925 год.
Втори период - от 9 август 1925 г. до 1931 г.
Трети период - от 1931 год. до сега.
Анализ на външната търговия на България.
Заключение.,Zusammenfassung.


 
  ОГРАНИЧЕНИЯ
Source Tag
 Академически вести
 Годишник. Икономически университет - Варна
 Економистъ
 Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна
 Последни новини
 Прелом
 Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна
 Студентска дума
Data Tag
  1944 год.
  1942 год.
  1941-1942 год.
  1941 год.
  1940 год.
  1939 год.
  1938 год.
  1937 год.
  1936 год.
  1935 год.
  1934 год.
  1933 год.
  1930 год.
  1929 год.
Съответствия за:  Стоянов, Константин Хр.
Резултати 1 - 9 от 33.стр.    1   2   3   4  
Serial's cover page Бележки върху историята на дре ...     
Информационни икономически известия на областна стопанска камара - Варна [списание]
бр. 11=12, 01/11/1938
Serial's cover page Вести и съобщения     
Академически вести [вестник]
бр. 1, 01/05/1934
Serial's cover page Вести и съобщения     
Академически вести [вестник]
бр. 3=4, 01/06/1938
Serial's cover page Външната търговия на България ...     
Годишник. Икономически университет - Варна [сборник]
бр. 1, 01/01/1936
Serial's cover page Годишник на Висшето търговско ...     
Економистъ [списание]
бр. 1, 01/01/1941
Serial's cover page Горско стопанство     
Студентска дума [списание]
бр. 4, 07/02/1930
Serial's cover page Движение на смъртността     
Економистъ [списание]
бр. 3, 01/07/1942
Serial's cover page Животът и младежтта     
Студентска дума [списание]
бр. 3, 26/12/1929
Serial's cover page Задачи и значение на търговска ...     
Списание на Дружеството на завършилите висшето търговско училище - Варна [списание]
бр. 1, 01/01/1937


Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library