Start Over

Database name Start over Help Exit English version

Вие търсихте за: предметна рубрика = България - градове - Варна
Намерени: 287 запис(а).Title List
Запис: 1 от 287.

Brief Record Full RecordISBD

Вид на материала:[вестник]  +  [ дигитално копие]
Заглавие:
Варненски общински вестник         РВ303
Издател(и):
Варненско градско общинско управление
Издателски данни:Варна
Характеристика:30 см
Година на издаване:1888-1939; 1991
Периодичност:седмичник
ISSN:
УДК:352.075(497.211)
Забележка:
Предметни рубрики:
България - градове - Варна
Наличност текуща година   Подвързани броеве
I II III IV
2022 г.дпЧП1ИзЧНЧАЧЕ
Година
  1991   Год. 1
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-5   дп Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1939   Год. 39
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-15+изв. бр   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1938   Год. 38
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-20   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1937   Год. 37
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-16   Кз        Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-16+изв. бр   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-16+изв. бр   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1934   Год. 36
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  337-354   Кз   339-354     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1933   Год. 35
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  297-336   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  297-336   Кз   304-328     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1932   Год. 35
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  265-296   Кз   278     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  266-296   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1931   Год. 35
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  243-264   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  243-264   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1930/1931   Год. 35
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  217-240   Кз   218,234-235     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1929/1391   Год. 35
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  217-242   Кз   235,239,241     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1929   Год. 34
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  194-216   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1928   Год. 33-34
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  176-181   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  182-193   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1927/1928   Год. 33
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  147-193   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1927   Год. 33
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  147-152   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1925   Год. 31-32
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  127-146   Кз   133,138,142-143     Без подв.  (Без подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  127-146   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1924   Год. 31
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  90-126   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1923/1924   Год. 31
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  57-126   Кз   58,65,92     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  57-126   Кз   85,87     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1923   Год. 31
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  57-89   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  57-89   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1922   Год. 31
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  22-56   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  26-56   Кз   36,38-44     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1921-1925   Год. 30-32
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  36-42/1921; 1-44/1921/1922; 133-146/1925   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1921   Год. 31
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-21   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1920   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-35   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  прил.   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1916   Год. 28
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-18   Кз   5     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-18   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1915   Год. 27
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-42   Кз   12-41     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-42   Кз   12-41     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  2-7   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1913/1914   Год. 26
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-40   Кз   38     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-41   Кз   38     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-42   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-42   Кз   38     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1911-1912   Год. 24-25
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6/1911; 1-2/1912   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1911   Год. 24
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1910   Год. 23
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-36   Кз   17-19,21,23-25,27,29-31,33-35     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-42   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-42   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1909   Год. 22
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-64   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-64   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-64   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-64   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1908   Год. 21
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-30   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-30   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-30   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1905   Год. 18
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-22   Кз   8,12     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-23   Кз   12     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1904   Год. 17
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-27   Кз   18,20     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-27   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-27   Кз   5,18,20     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-27   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-27   Кз   5,18,20     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1903   Год. 16
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-25   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-25   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1902   Год. 15
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-35   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-35   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-35   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-35   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-35   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-35   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1901   Год. 14
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-22   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-24   Кз   13     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-24   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1900   Год. 13
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-35   Кз   12,18     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-35   Кз   18     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1899   Год. 12
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-31   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-31   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-31   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1898   Год. 11
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-50   Кз   14,22     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-50   Кз   22     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-50   Кз   22     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1897   Год. 10
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-44   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-44   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  3-44   Кз   39-40     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1896   Год. 9
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-32   Кз   4,33     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-32   Кз   4,33     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1895   Год. 8
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-37   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-37   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  4-37   Кз   8     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1894   Год. 7
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-45   Кз   43     Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-46   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-46   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1893   Год. 6
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-36   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-36   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-36   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1892   Год. 5
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-34   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-36   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-36   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-36   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1891-1893   Год. N/A
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-31/1891; 5-36/1893   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1891-1892   Год. 4-5
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-36/1891;1-32/1892   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1891   Год. 4
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-36   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  3-36   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1890   Год. 3
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-34   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-34   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-34   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1889   Год. 2
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-29   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-29   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-29   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1888-1889   Год. 1-2
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6/1888; 1-29/1889   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-6/1888; 1-29/1889   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-6/1888; 1-29/1889   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-6/1888;1-29/1889   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1888   Год. 1
Броеве Липси Подвързия Хранилище
  1-6   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-6   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз
  1-6   Кз        Твърда подв.  (Твърда подв.)
  Траен срок
  Сливница 34; III ет.; Кз

Име на Базата Данни | Ново търсене | Начална страница | Помощ | Изход | Версия на английски

    Copyright 2001 - 2009, 2013, 2014, 2018 Public Library